Vem bestämde det första pi?

Hur kom man första gången fram till värdet av pi, och vem stod för denna bedrift?

pi-utskrivet-på-svart-tavla
© Shutterstock

Människor har sannolikt grubblat på förhållandet mellan en cirkels diameter och omkrets sedan urminnes tider. I den så kallade Rhind-papyrusen från gamla Egypten finns det en invecklad beräkning, som omräknat till vår tids decimaltal anger värdet av pi till 3,16049 – ett tal som är mindre än en procent för stort. Ännu exaktare var dock den grekiske matematikern Arkimedes. Han gick vetenskapligt till väga och ritade en liksidig sexhörning inne i en cirkel och en annan sexhörning utanför. Cirkeln omkrets måste ligga mellan sexhörningarnas omkretsar, som var lätta att ange. Sedan ökade Arkimedes antalet sidor i de båda mångsidingarna: en tolvhörning inne i cirkeln och en utanför. Han fortsatte på det sättet, och när han stannade vid två 96-hörningar, hade han kommit fram till att cirkelns omkrets är lika med dess diameter multiplicerat med ett tal mellan 223/71 och 22/7. Omräknat till decimaltal ger det 3,1408… och 3,1429… Arkimedes kom faktiskt så nära det exakta värdet (3,1416…) att omkretsen av en cirkel med en diameter på en meter beräknat med hans värde på pi skulle ge en avvikelse på endast en millimeter från det rätta måttet.