Wikimedia/Edwin S. Porter/Jacob B. Smith/Edison Manufacturing Company

Uppfinnaren Edison dödar elefant med växelström

TOKIG TILLBAKABLICK: Thomas Edison visade hur farlig växelström kan vara när han använde den för att ­döda elefanten Topsy.

Det kunde ha stått i tidningen: NEW YORK, 1903:

Inför en publik på 1 500 personer avrättades den dödsdömda elefanthonan Topsy i går med elektricitet.

På ett tecken från uppfinnaren Thomas Edison skickades växelström med en spänning av 6 600 volt genom Topsy, som stöp i ett moln av rök.

Edisons filmare förevigade händelsen.

Varning: Starka bilder!

Toby dödades med hjälp av ström i den ofärdiga nöjesparken Luna Park på Coney Island, USA, den 4 januari 1903.

Elefanten har de senaste tre åren dödat tre djurskötare, varav en som berusad försökte mata den med en glödande cigarett. Dödsfallen gjorde att zooägaren på Coney Island i New York inte längre kände sig trygg med det stora djuret, och han beslutade att Topsy skulle dö.

Så snart denna nyhet nådde Edison, även känd som Troll-karlen från Menlo Park, föreslog han en avrättning med växelström.

Edison vill bevisa faran med växelström

Sedan den allra första växelströmsanläggningen installerades i USA 1886, har Edisons likström varit på väg att konkurreras ut av växelström, som gör det möjligt att överföra elektrisk energi över långa avstånd.

Edison har länge kallat växelström livs-farlig och har visat detta genom att ta livet av hundar, katter, kor och hästar.

Med Topsy fick han sitt allra största bevis.