Tiden er den fjerde dimension
Tema

Tankespinn

Vissa frågor är så stora att de har gäckat ­forskarna i århundraden. Oavsett om vi någonsin får svar på frågorna driver jakten på svaren oss mot nya insikter.

Shutterstock
Forskarna är evigt liv på spåret

Forskarna är evigt liv på spåret

Föreställningen om ungdomens källa och evigt liv är lika gammal som människan själv. Trots det är det först under de senaste 50 åren som vetenskapen har närmat sig förklaringen till varför vi åldras och vad vi kan göra åt det. Någon mirakelkur har de inte hittat, men de har med tiden blivit ganska säkra på var de ska söka efter den.

Nu ska fysiker starta om tiden
Tiden er den fjerde dimension

Nu ska fysiker starta om tiden

“Den berömde fysikern Roger Penrose argumenterar fö ratt ”ett stort gammalt universum” är samma sak som ”ett nytt ungt universum” och att universum kommer att nollställa tiden och återfödas i en ny stor smäll. Om han har rätt är vårt uni­versum kanske bara ett i raden av oändligt många i en pärlrad.” 🤯🤯🤯

Fysikerna är på jakt efter ingenting

Fysikerna är på jakt efter ingenting

Jakten på det absoluta tom­rummet, där ingen materia finns och där varken energi eller ­krafter råder, har pågått i tre årtusenden. Under ­tiden har ­filosofer och fysiker försöktframställa det absoluta ­vakuumet både i praktiken och i teorin – men naturen tycks motarbeta dem. Så snart tomrummet visar sig för ­forskarna fylls det upp igen av nya upptäckter och insikter.

Finns oändlighet i verkligheten?

Finns oändlighet i verkligheten?

I årtusenden har tänkare funderat över oändlighet. Som en gäckande orm slingrar den sig in i matematiken men varje gång den sticker upp huvudet i fysiken uppstår olösliga paradoxer. Först för hundra år sedan lärde sig matematikerna att räkna med oändliga mängder, men en viktig fråga återstår: Finns oändligheten bara i siffrornas teoretiska värld eller är den en del av verkligheten?