Shutterstock

Svart sol varnade för död och olycka

Under drygt 3 000 år ansågs solförmörkelser vara ett tecken på motgång, och det var inte helt gripet ur luften. Vidskepelsen kostade många människor livet – samtidigt som andra vände mörkret till sin fördel.

Solförmörkelse fick huvuden att rulla

I det gamla Kina var solförmörkelser en fruktad händelse.

När solen försvann och lade riket i mörker trodde kineserna att den hade blivit upp-äten av en drake. Endast genom att skjuta upp pilar i luften och spela högljutt på trummor kunde man skrämma draken och få tillbaka solen.

© Sheldon museum of art

Trots befolkningens vidskepelse var kinesiska astronomer långt framme rent vetenskapligt. Redan för mer än 2 000 år sedan kunde de nämligen räkna ut när de stora himlakropparna skulle skymma varandra.

Det gällde dessvärre inte de kejserliga hov­astronomerna Hsi och Ho. Hösten år 2134 f. Kr missade de en solförmörkelse, och när landet och folket plötsligt befann sig i mörker utbröt panik

Den kinesiske kejsaren Zhong Kang blev rasande, och han dömde båda astronomer­na till döden genom halshuggning.

Vilda djur åt Solen

Björn tar ett bett av solskivan

Ursprungsbefolkningen Pomo i nordvästra USA trodde att ett björnbett gjorde solen svart. Pomos namn för sol­förmörkelse betyder “Solen blev biten av en björn”.

Förrymd groda slukar solen

I Asien ansåg gamla vietnamesiska folkslag att en gigantisk groda svalde solen och månen. Grodan var fastkedjad till jorden med en gyllene kedja, men rymde ibland.

Solen försvinner helt vid ragnarök

Enligt nordisk mytologi blir solen biten av ulven Skoll. det var först vid Ragnarök som Skoll skulle lyckas sluka solen helt och hållet och på så sätt släcka den för evigt.

Mörker förkunnade kungens matförgiftning

När en solförmörkelse den 2 augusti 1133 lade stora delar av England i mörker sågs det som ett dåligt omen. Solför­mörkelsen inträffade nämligen samtidigt med kung Henrik I:s och hans armés avfärd mot Frankrike, som då lydde under den engelska kronan.

”Elementen visade sin sorg över denne store mans avfärd från England”, påstod en kröni­keskrivare, som även noterade att det sällsynta fenomenet ”väckte oro i männens hjärta”.

På sätt och vis fick de oroliga rätt, för Henrik I kom aldrig hem till England igen.

© Bridgeman & Shutterstuck

Knappt två år efter sin avresa avled han i Normandie – troligtvis av matförgiftning. Kungen efterlämnade inte några manliga arvingar, och konflikter och krig följde i kölvattnet på hans död.

Trots att kungens död in-träffa­de lång tid efter solförmörkel­sen stärkte händelsen uppfattningen att solförmörkel­ser förebådade dåliga nyheter.

Förutsägelse räddade forskares liv i Alaska

År 1869 begav sig den amerikanske geografen och astronomen George Davidson iväg mot den avsides belägna Chilkatdalen i Alaska tillsammans med ett forskarlag.

Planen var att observera en solförmörkelse. Men i dalen bodde amerikansk ursprungsbefolkning och när forskarlaget dök upp blev de boende arga och hotfulla.

© Sheldon museum of art

När Davidson förklarade att en solförmörkelse skulle inträffa dagen därpå lät indianerna dem tillfälligt vara i fred.

När förmörkelsen väl inträffade flydde ursprungsbefolkningen, och mörkret räddade därmed forskarnas liv.

Solen ingav mod till slavuppror

I den amerikanska delsta­ten Virginia hade den amerikanske slaven Nat Turner år 1831 länge funderat på att inleda ett uppror mot områ­dets vita plantageägare.

När en solförmörkelse inträffade den 11 februari 1831 såg Turner det som ett tecken från ovan och gjorde allt för att skaffa vapen.

I augusti samma år inledde han och 70 andra slavar ett blodigt angrepp, som kostade omkring 60 vita perso­ner livet.

© Bridgeman

En lokal milis slog därefter ned uppro­ret, och tillsammans med delstaten Virginia utkräv­de de en grym hämnd: Mer än 200 slavar, varav endast ett fåtal varit involverade i upproret, avrättades.

Solförmörkelse daterar Jesu korsfästelse

Forskarna har många hypoteser om när Jesus egentligen föddes, men de flesta av dem är överens om att han kors­fästes år 33 e.Kr.

Den förhållandevis säkra dateringen beror bland annat på att de skriftliga källorna innehåller flera astronomiska vittnesbörd, som gått att datera:

“Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen”, står det exempelvis i Bibeln.

Enligt Bibeln var det mörkt när Jesus avled – mitt på dagen.

© Getty Images

Medan forskarna är eniga om att en flera timmar lång solförmörkelse är en överdrift är det helt säkert att Mellan­östern på den tiden drabbades av flera solförmörkelser.

Genom beräkningar kan astronomer ange de datum då sol­förmörkelser ägde rum, och genom att jämföra dem med Bibelns beskrivningar av själva korsfästelsen har historikerna kunnat göra en kvalificerad bedömning av när Jesus avrättades efter att han hade dömts till döden.

Ska Jesu korsfästelse stämma med en fredag i den judiska påsken – så som det står skrivet i Markus-evangeliet – måste korsfästelsen enligt forskarna ha ägt rum den 3 april år 33.