Shutterstock
Fasaden vid centret för Nobels fredspris

Nobelpriset – Vad är Nobelpriset?

År 1888 läste den svenske uppfinnaren Alfred Nobel sin egen dödsruna av misstag. Han uppskattade inte vad som hade skrivits om honom och testamenterade därför större delen av sin förmögenhet till det som i dag är ett av världens mest kända hederspriser.

Vad är Nobelpriset?

Nobelpriset är ett internationellt och prestigefyllt hederspris som varje år delas ut inom följande områden:

 • Litteratur
 • Medicin eller fysiologi
 • Kemi
 • Fysik
 • Ekonomi
 • Fred – även känt som Nobels fredspris.

Nobelpriset är uppkallat efter den svenske uppfinnaren Alfred Nobel, som troligen är mest känd som dynamitens fader.

När Alfred Nobel gick bort 1896 testamenterade han sin förmögenhet till upprättandet av Nobelpriset, som då omfattade fem områden. Nobelpriset i ekonomi tillkom först 1968, men efter det slog man fast att det inte skulle läggas till fler områden.

Nobelpriset administreras av Nobelstiftelsen och priserna delas ut på Alfred Nobels dödsdag, den 10 december. Nobelpristagarna offentliggörs dock redan i början av oktober.

Nobelpriset i litteratur, ekonomi, fysik, kemi och medicin eller fysiologi delas ut i Stockholm, medan Nobels fredspris delas ut i Norge.

Denna fördelning beror på att Norge under Alfred Nobels livstid var det mer "neutrala" valet.

Nobel-prisceremoni i 2019

Overrækkelsen af Nobelprisen sker ved en ceremoni, hvor det svenske kongehus bl.a. deltager. Her er ses ceremonien fra 2019.

© © Nobel Media. Photo: Nanaka Adachi

Vem kan få Nobelpriset?

Det är möjligt för både privatpersoner och institutioner att motta Nobelpriset.

I Alfred Nobels testamente står det att Nobelpriserna ska "delas ut till personer som under det gångna året har gynnat mänskligheten". Detta bidrag kan vara allt från forskning till ett föremål eller en viss handling.

För att motta ett Nobelpris måste man nomineras av andra inom sitt fält. Det är alltså inte möjligt att nominera sig själv.

Sex framträdande nobelpristagare

I samband med Nobelpriset i litteratur, medicin eller fysiologi, fysik, kemi och ekonomi, skickar Nobelstiftelsen ut formulär till tusentals personer som är väl ansedda inom de olika områdena. Utifrån dessa formulär nominerar de sedan den eller de personer de anser vara värdiga.

För Nobels fredspris gäller lite annorlunda regler. I valet av kandidater inhämtas även åsikter från tidigare mottagare av priset, världsledare samt tidigare och nuvarande medlemmar av Nobelstiftelsens styrelse.

När alla nomineringar har mottagits beslutar Nobelstiftelsens styrelse vem som går vidare i processen. De väljer ut cirka 300 kandidater.

Vilka svenskar har mottagit Nobelpriset?

Genom årens lopp har flera svenskar mottagit Nobelpriset.

Här kan du se ett urval:

 • Klas Pontus Arnoldson mottog 1908 Nobels fredspris för att ha grundat the Swedish Peace and Arbitration League.
 • Selma Lagerlöf mottog 1909 ett Nobelpris i litteratur.
 • Manne Siegbahn mottog ett Nobelpris i fysik 1924 för sitt arbete med röntgenspektroskopi.
 • Dag Hammarskjöld mottog 1961 Nobels fredspris för sitt arbete inom FN.
 • Tomas Lindahl mottog ett Nobelpris i kemi 2015 för sina studier inom reparation av dna.
 • Svante Pääbo tilldelades Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2022 för sina upptäckter och utforskande "av genomet hos utdöda hominider och människans evolution".

Totalt har 33 svenskar mottagit Nobelpriset.

Hur får man Nobelpriset?

Nobelstiftelsen är mycket involverad i urvalsprocessen och utdelningen av Nobelpriset.

Men det är inte de som utser de slutgiltiga Nobelprismottagarna.

Det gör däremot ett urval av kommittéer för olika institutioner:

 • Svenska Akademien utser Nobelprismottagare i litteratur.
 • Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser mottagare av Nobelpriset i medicin/fysiologi.
 • Kungliga Vetenskapsakademien utser mottagare av Nobelpriset i fysik, kemi och ekonomi.
 • Norska Nobelkommittén utser mottagaren av Nobels fredspris.

Det ovanliga med Nobelpriset är att de flesta är ovetande om att de har nominerats.

Nobelstiftelsen offentliggör nämligen inte namnen på nominerade kandidater och listor över nominerade personer förblir förseglade i 50 år.

Namn på nominerade personer kan dock sippra ut om den eller dem som har nominerat en kandidat röjer hemligheten.

Vem var Alfred Nobel?

Alfred Nobel föddes i Sverige den 21 oktober 1833. Han var den tredje sonen till ingenjören Immanuel Nobel.

På familjens fabrik i Heleneborg började Alfred Nobel att arbeta med sprängämnen och han var speciellt intresserad av användningen av nitroglycerin.

Arbetet med sprängämnen var långt ifrån ofarligt. Det finns flera berättelser om explosioner omkring Heleneborg och 1864 kotade Nobels intresse hans lillebror, Emil, livet.

Alfred Nobel

Efter att ha uppfunnit dynamit oroade sig Alfred Nobel för eftervärldens dom. Därför gav han större delen av sin förmögenhet till att grunda en fond, som skulle ge priser, pengar och heder till personer som gjort mänskligheten den största nyttan".

© ©The Nobel Foundation

Trots det fortsatte Alfred Nobel sitt arbete och den 26 maj 1868 fick han patent på dynamit i USA, vilket gav honom en ansenlig förmögenhet.

Förutom sprängämnen hade Alfred Nobel även andra intressen, vilka tydligt avspeglas i Nobelprisets områden.

Alfred Nobel ville säkra sitt eftermäle

År 1888, åtta år före sin död läste Alfred Nobel en dödsruna i tidningen med rubriken "Dödens köpman är död".

Dödsrunan var hans egen.

Tidningen i fråga hade nämligen råkat förväxla Alfred Nobel med hans nyligen avlidne bror, Ludvig.

Förväxlingen gav Alfred Nobel en enastående möjlighet att se sitt eftermäle – och han var mycket missnöjd.

Han bestämde sig för att ändra sitt testamente och den den 27 november 1895 skrev han under sitt tredje testamente.

Utdrag ur Alfred Nobels testamente

Alfred Nobel satte ramarna för utdelningen av priserna i sitt testamente, även om han var en aning vag i sina formuleringar.

© Nobel Foundation

I testamentet donerde Alfred Nobel 94 procent av sin förmögenhet till en fond, som skulle leda valet av mottagare samt utdelningen av Nobelpriserna.

Alfred Nobel gick bort den 10 december 1896 vid 63 års ålder.

Nobelpriset realiseras

År 1901 delades Nobelpriset i litteratur, fred, medicin, fysik och kemi ut för första gången – knappt fem år efter Alfred Nobels död.

Väntetiden berodde på kungligt och politiskt missnöje med testamentets bestämmelser samt strider med Nobels familj och vänner, som ansåg sig vara berättigade till en större andel av Nobels förmögenhet.

Sveriges kung Oscar II.
© Lars Larsson

Den svenske kungen ville att bara svenskar skulle utses

Processen komplicerades även av att det var oklart hur man gjorde sig förtjänt av det fina priset.

Alfred Nobel var nämligen mycket vag i sitt testamente.

Förutom att skriva att priserna “skall delas ut som prisbelöning åt dem som under det gångna året gjort mänskligheten den största nyttan”, skrev han följande om de olika priserna:

 • Nobelpriset i litteratur: till den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning
 • Nobelpriset i kemi: till den som har gjort den viktigaste kemiska upptäckten eller förbättringen
 • Nobelpriset i fysik: till den som inom fysikens område har gjort den viktigaste upptäckten eller uppfinningen
 • Nobelpriset i medicin eller fysiologi: till den som gjort den viktigaste upptäckten inom fysiologins eller medicinens område
 • Nobels fredspris: till den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridning av fredskongresser

Dessutom lade Alfred Nobel stor vikt vid att priserna skulle delas ut till de personer som var mest värdiga – oavsett deras nationalitet.

Hur Nobelstiftelsen och kommittéerna har fastställt ramarna för valet av nominerade och mottagare har inte offentliggjorts.

Vad får man med Nobelpriset?

Mottagare av Nobelpriset får inte bara heder för sitt arbete. Samtliga mottar även var sin medalj, ett diplom och en summa pengar.

Nobelprismedalj från 2020
© © Nobel Prize Outreach/Daniel Ebersole

Nobelprismedalj

Sedan 2012 har Svenska Medalj tillverkat medaljerna för ekonomi, kemi, fysik, medicin / fysiologi och litteratur, medan det norska myntverket tillverkar medaljen till Nobels fredspris. Alla medaljer framställs av guld, men deras exakta vikt och karat varierar.

Nobelprisdiplom till Louise Glück
© Susan Duvnäs/Leonard Gustafsson/ Lovisa Engblom/ © The Nobel Foundation 2020

Nobelprisdiplom

Varje Nobelpristagare mottar ett personligt diplom med måtten 23 x 35 centimeter. Diplomets design varierar från år till år, så att det alltid är unikt för den enskilda mottagaren. Diplomet monteras på läder och varje kategori har sin egen färg. Litteraturdiplomet urskiljer sig en aning, eftersom det är framställt på pergament och sedan monterat på läder.

Svenska sedlar
© Shutterstock

Prissumma

2022 har det avsatts tio miljoner kronor till varje Nobelpris. Är det flera som tilldelas ett Nobelpris så delas prissumman jämnt mellan dem.

Utöver det kan de se fram emot en plats i historieböckerna samt ett nationellt erkännande inom deras fackområde.

Det kan mycket väl vara flera som mottar samma Nobelpris. Det sker om flera personer har arbetat med samma projekt. Upp till tre mottagare kan dela ett Nobelpris.

Är det mer än en mottagare så delas prispengarna jämnt dem emellan.