Nekrolog: Förlamat geni har utmanat världen i 76 år

Nekrolog: Stephen Hawking träffade rätt gång på gång med sin forskning om svarta hål och strängteori. Men han har också provocerat med både alternativa teorier och sin inställning till utomjordingar.

© Wikimedia Commons

Han kunde bara röra sina ögon och en enda muskel i kinden. Men i huvudet tog hans sig runt i universum, dök ned i svarta hål och reste tillbaka till stora smällen.

Nu är Stephen Hawking borta.

På onsdagsmorgonen somnade den berömda fysikern och matematikprofessorn in i sitt hem i Cambridge i England. Han blev 76 år.

Studerade bara en timme om dagen

Stephen Hawking föddes i Oxford den 8 januari 1942 och var äldst av fyra syskon.

© All Over

Efter några medelmåttiga år i grundskolan började den 17-årige Hawking på Oxford University.

Där tyckte den unge Hawking att matematiken och fysiken var så enkel att han sällan öppnade en bok eller gjorde anteckningar. Och enligt honom själv studerade han bara en timme om dagen.

Det fanns bara en sak som intresserade honom: Astronomi. Och då i synnerhet den stora frågan: Hur uppstod universum?

Läkare gav Hawking två år

Efter studierna på Oxford flyttade Hawking till Cambridge för att forska.

Men innan han hann börja fick han 1963 diagnosen amyotrofisk lateralskleros – även kallat ALS.

Sjukdomen bryter ned nervceller i ryggmärgen och hjärnbarken som styr musklernas rörelser så att patienten slutligen inte längre kan gå, prata, äta eller andas.

Läkarna gav Hawking två år att leva.

© Wikimedia Commons

Men mot alla odds stabiliserades sjukdomen och 1965 gifte sig Stephen Hawking med Jane Wilde – som han fick tre barn med – innan han hamnade i rullstol år 1969.

Ett ord i minuten

Efter en operation i luftvägarna 1985 förlorade Stephen Hawking för alltid förmågan att tala.

Det första året efter operationen kommunicerade han genom att höja på sina ögonbryn och på så sätt välja ord.

Men 1986 fick han datorprogrammet Equalizer. Där kunde han genom att trycka på en knapp välja meningar och ord från en lista. På så sätt fick han fram 15 ord per minut.

2005 förlorade Hawking rörelsen i handen och styrde därefter datorn med hjälp av en muskel i kinden. Det minskade mängden ord till ett per minut.

Svarta hål har ett inre

Stephen Hawking hann ge ut otaliga böcker och vetenskapliga avhandlingar om allt från strängteori till kvantmekanik.

Mest känd är han dock för sin forskning om svarta hål.

Hawking bevisade att svarta hål skickar ut strålning – så kallad Hawking-strålning – och att partiklar därmed kan undvika den enorma gravitationen. Upptäckten betyder i korta drag att svarta hål har en inre struktur.

Tillsammans med kollegan Roger Penrose bevisade Hawking dessutom att singulariteter kan existera i svarta hål, och han var med och formulerade de så kallade mekaniska lagarna för svarta hål.

Utomjordingar är farliga

Under senare år har Hawking gjort flera överraskande uttalanden.

© Lwp Kommunikáció, FLICKR

2010 proklamerade han att det med säkerhet finns liv på andra platser i universum men att vi inte bör försöka ta kontakt då de främmande varelserna vill oss illa.

Förra året följde han upp det med ett uttalande om att jorden kommer att vara obeboelig om 100 år för att vi antingen har använt upp jordens resurser eller att en meteorit har träffat oss. Därför behöver vi ha en beredskapsplan.

Om han får rätt eller inte i den vet vi naturligtvis inte ännu.

Men oavsett har världen mist en framstående vetenskaplig förmedlare.

En förmedlare som trots stora fysiska begränsningar fick ett stort antal vetenskapliga utmärkelser, besökte samtliga världens kontinenter och gjorde universum förståeligt för miljontals människor.