När uppfanns siffran noll?

Digital-nolla-på-svart-bakgrund
© Shutterstock

Talet noll som vi använder det i dag introducerades för första gången av den indiske matematikern och astronomen Brahmagupta. I sitt stora verk ”Brahmasphutasiddhanta” från år 628 visar han en lång rad regler för hur man räknar med både noll och negativa tal – regler som används än i dag. Före Brahmagupta fanns det visserligen en symbol för ”ingenting” i flera kulturer. De äldsta är babyloniernas nolla från omkring år 250 f Kr, och senare tillkom mayas nolla. Den indiska nollan anses dock ha tillkommit oberoende av tidigare versioner. Den tidiga nollan uppfattades inte som mittpunkten på en axel med positiva tal på ena sidan och negativa på den andra. Därför kunde man inte räkna ut tal som -3+5=2, och sådant som skuld och underskott kunde inte behandlas matematiskt. De första nollorna fungerade istället som platshållare. När man till exempel skriver 104 med tiotalssystemet anger nollan att det inte finns några tior.