När skrevs de första böckerna?

Boken har under årens lopp haft många fysiska former. Men först på 400-talet e Kr dök boken upp i den fysiska form som vi känner till i dag.

First book

Boken har under årens lopp haft många fysiska former. Redan omkring 3000 f Kr skrev sumererna och assyrierna med kilskrift på lertavlor. Ungefär samtidigt skrev egyptierna med hieroglyfer på sammanpressade strimlor från papyrusväxten. Först på 400-talet e Kr dök boken upp i den fysiska form som vi känner till i dag – alltså som sammanfogade sidor omslutna av ett bokband.

Världens äldsta bok är dock av långt äldre datum och framställdes av norditalienska etrusker år 600 f Kr. Denna bok är av 24 karats guld, och de sex illustrerade guldsidorna är ihophäftade med guldringar. Världens äldsta tryckta och daterade bok härstammar från Kina och utgavs den 11 maj 868 e Kr. Boken är en så kallad blockbok, som sida för sida är tryckt med utskurna och infärgade träblock.

Gutenberg Bible

Tekniken är känd från Korea redan från 700-talets mitt, men dessa verk saknar utgivningsår. Fram till mitten av 1400-talet tillverkades böcker för hand, så när tysken Johann Gutenberg 1454 utgav den 42-radiga Bibeln, var det ett epokgörande genombrott för boken