Kan man bevisa att 1 + 1 = 2?

uträkning-på-svart-tavla
© Shutterstock

Ja, det finns ett bevis, men det är inte accepterat av alla matematiker. Beviset för att 1 + 1 = 2 tar sin utgångspunkt i den italienske matematikern Giuseppe Peanos antaganden, i vilka han försöker definiera vad de naturliga talen – 1, 2, 3 och så vidare – är för storheter. Peano räknas i dag som en av de största logiska matematikerna, men det är inte detsamma som att diskussionen kring värdet av hans arbete eller om huruvida 1 + 1 verkligen är 2 tystnat. De matematiker som sätter frågetecken för beviset utgår ofta från den tyske matematikern Kurt Gödels arbete. Grundkärnan i kritiken av Peano – och därmed också av beviset för att summan av ett plus ett är två – går grovt uttryckt ut på att Peanos anhängare definierar ett plus ett som två snarare än att de bevisar det. De flesta av dagens matematiker är dock anhängare av Peano och av den tyske matematikern Gerhard K. E. Gentzen, vars arbete inom matematikens grundlagar stödjer Peanos antaganden.