Hur mättes avståndet till solen under antiken?

Vilka var de första som försökte mäta avstånd i universum, och vilka tekniker använde man?

sun distance

te som försökte bestämma avstånd i rymden – däribland avstånden från jorden till månen och till solen. Det gjorde han under antiken enbart genom att mäta vinklar.

Bristen på tillförlitliga mätinstrument gjorde dock att hans resultat blev tämligen inexakta, även om mätprincipen har visat sig vara fullkomligt korrekt. Aristarchos kom fram till att avståndet från jorden till solen var 19 gånger större än avståndet från jorden till månen. Den korrekta faktorn har senare visat sig vara omkring 390.

Målte ved hjælp af halvmånen

Vid själva mätningen utnyttjade Aristarchos, som levde 310 till 230 f Kr, det faktum att vinkeln mellan siktlinjerna månen–solen och månen–jorden är exakt 90 grader vid halvmåne. Genom att mäta vinkeln mellan siktlinjerna jorden–solen och jorden–månen kunde han bestämma förhållandet mellan avstånden till månen respektive solen.

Lille fejl med store konsekvenser

Aristarchos mätte vinkeln vid halvmåne till 87 grader, men i dag vet vi att det korrekta värdet är 89,85 grader. Detta, i varje fall på papperet, minimala fel på 2,85 grader fick stora konsekvenser, eftersom resultatet är extremt känsligt för även små fel i vinkelmätningen. Med det korrekta värdet blir förhållandet cirka 20 gånger större än det som Aristarchos kom fram till.

Felmätningen av vinkeln beror förmodligen på att halvmånfasen inte varar mer än ett kort ögonblick. Utan moderna mätinstrument är fasen mycket svår att träffa exakt. Månen förflyttar sig hela tiden runt jorden, samtidigt som jorden rör sig runt solen. Därför ändrade sig vinkeln som Aristarchos skulle mäta hela tiden.