Aastronomical unit

En astronomisk enhet gör nu mätningen lättare

Inom astronomin arbetar man med gigantiska avstånd. Och några av dem har man varit tvungen att slå fast, eftersom avstånden kan variera - då himlakroppar rör sig lite i förhållande till varandra.

Astronomisk enhet ändrades 2012

Inom astronomin arbetar man med gigantiska avstånd. Och några av dem har man varit tvungen att slå fast, eftersom avstånden kan variera - då himlakroppar rör sig lite i förhållande till varandra. Så förhåller det sig med en astronomisk enhet. Den defineras som avståndet mellan jorden och solen.

Men eftersom jordens bana runt solen är lätt elliptisk är avståndet inte konstant. Därför är en astronomisk enhet det genomsnittliga avståndet mellan de två, men det var först 2012 som Internationella astronomiska unionen beslutade att en astronomisk enhet motsvarar 149 597 870 700 meter.

Siriometer som astronomisk enhet

I början av 1800-talet laborerade den tyskfödde brittiske astronomen William Hershel (1738-1822) med en ännu större enhet - avståndet mellan jorden och den starkast lysande stjärnan, Sirius. Han försökte beräkna avståndet till Sirius genom att jämföra dess klarhet med de andra stjärnorna och han definierade avståndet som en siriometer.

Men eftersom skillnaderna i hur starkt stjärnornas lyser även hänger ihop med att deras olika storlek var hans beräkning inte särskilt exakt. I dag vet man att avståndet från jorden till Sirius är 8,6 ljusår.

Men hans siriometer överlevde ändå som måttenhet. Olika astronomer arbetade vidare med olika mätningar och i dag har en siriometer kommit till att motsvara en miljon astronomiska enheter, vilket är detsamma som 15,813 ljusår.