Anatoli träffades i huvudet av en partikelaccelerator

Sovjetunionen 1978: Den ryske forskaren Anatoli Bugorski undersöker ett fel i dåtidens kraftfullaste partikelaccelerator. Vad han inte vet är att den fortfarande är igång och att hans liv om ett ögonblick kommer att förändras för alltid.

Anatoli Burgoski

Protonstrålen träffade Anatoli Bugorski i bakhuvudet och fortsatte ut genom den vänstra näsborren.

När Anatoli Bugorski tittar sig i spegeln i dag ser han två olika personer. Den ena sidan av hans ansikte vittnar om de 75 år han har levt hittills – den andra delen är som fastfrusen och ser inte ut att ha åldrats sedan den 13 juli 1978.

Den ödesdigra sommardagen 1978 var den ryske forskaren med om en olycka som ingen annan – varken förr eller senare – råkat ut för.

Bugorski arbetade vid dåvarande Sovjets kraftfullaste partikelaccelerator, Synkrotron U-70. Det var en gigantisk maskin som accelererade protoner till nära ljusets hastighet innan de kolliderade och resultatet undersöktes.

Säkerheten misslyckades

Den 13 juli 1978 pågick ett antal olika försök på U-70 då den stora maskinen plötsligt indikerade att det hade uppstått ett fel i ett av acceleratorrören. Anatoli Bugorski tillkallades för att titta närmare på problemet och började undersöka den felaktiga delen av maskinen.

Synkrotron U-70 var den kraftfullaste partikelacceleratorn i hela världen när den stod klar. Den är belägen i staden Protvino, som ligger 100 kilometer söder om Moskva.

Vad Bugorski inte visste var att en ett antal av U-70:s säkerhetsmekanismer var avstängda. Medan han undersökte acceleratorn var den fortfarande i full gång.

I tron om att maskinen var avstängd stack Bugorski in sitt huvud i acceleratorn – och straffades omedelbart för sitt misstag: En protonstråle träffade honom i bakhuvudet och fortsatte ut igen i närheten av den vänstra näsborren.

Protonstrålen bestod av en liten grupp protoner i hög hastighet. Att träffas av en sådan stråle kan ungefär jämföras med att beskjutas av de laservapen som man kan se i diverse science fiction-filmer – de bränner sig igenom allt.

Den olycksalige forskaren förlorade dock aldrig medvetandet, inte heller upplevde han någon smärta. Men han beskrev händelsen som att han hade träffats av ett ljussken som var starkare än det från 1 000 solar.

Ansiktet svullnade upp som en ballong

Strålen for in genom i ryssens huvud med 2 000 gray och lämnade det med 3 000 gray. Gray är den enhet som används för att mäta stråldoser. Én gray motsvarar én joule absorberad energi i ett kilo av ett ämne. Vanligtvis är fem gray tillräckligt för att döda en vuxen människa inom två veckor från det att personen utsatts för strålningen.

Därför trodde inte läkarna på sjukhuset där Bugorski behandlades att han skulle överleva. De gav honom två eller tre dagar och ville under tiden observera hur han dog.

Strålen hade bränt ett hål genom Bugorskis hjärna. Han var svårt bränd i bakhuvudet där strålen hade träffat honom, samt i ansiktet där strålen kom ut. Den ena hälften av hans huvud svullnade också upp kraftigt – men till läkarnas stora förvåning dog han inte.

Istället visade forskaren tecken på förbättring och även om strålen hade passerat genom hans hjärna fanns det inga tecken på mentala skador.

Bugorski återhämtade sig snabbt efter den livsfarliga olyckan.

Evigt ung på vänster sida

Bugorski friskförklarades, men drabbades senare av biverkningar efter den våldsamma strålningen under de följande åren.

Efter ett tag förlorade han hörseln på det vänstra örat – samma sida där strålen hade träffat honom. Hålet genom hjärnan växte sig långsamt större och förlamade den vänstra sidan av forskarens ansikte.

Han upplevde också succesivt förvärrade epileptiska anfall och blev allt snabbare utmattad av att forska och tänka.

En annan mer oförklarlig följd av olyckan var att den vänstra delen av ansiktet blev som fastfruset och att den sidan inte ser ut att ha åldrats. När han rynkar pannan förblir den vänstra delen rynkfri.

Konsekvenserna av olyckan hindrade dock inte Bugorski från att skriva sin doktorsavhandling.

Ville undersökas i väst

Efter murens fall ville Bugorski förklaras delvis invalid på grund av olyckan. Det vägrade den ryska regeringen dock – han var för frisk.

I mitten av 1990-talet uttryckte han en önskan om att undersökas av specialister i väst. Men han hade inte de ekonomiska förutsättningarna att lämna sitt hem i forskarstaden Protvino, 100 kilometer från Moskva.

Seden dess har det varit tyst om den otursamme ryssen med två ansikten. Han kan dock skryta med om att vara den enda i världen som har träffats av en partikelaccelerator.

Källor: Gizmodo, Wired, Science Alert