Vem var Murphy?

Murphys lag säger något i stil med: ”allt som kan gå snett, kommer att gå snett.” Vem var egentligen denne Murphy?

Flygkrasch-med-eld
© Shutterstock

Murphys lag har fått sitt namn efter Edward A Murphy, som föddes i Panama 1919. Under andra världskriget var han pilot i det amerikanska flygvapnet, och efter kriget arbetade han med att testa och utveckla flygplan. År 1949 var Edward Murphy med om att utveckla en speciell dräkt, som skulle skydda piloter mot starka g-krafter, och under ett prov inträffade en olycka. Trots att provflygaren utsattes för starka g-krafter, gav den mätare som Edward Murphy konstruerat inget som helst utslag. Felet visade sig ligga hos en tekniker. En kabel kunde anslutas på två olika sätt, och teknikern hade – trots mycket noggranna instruktioner – satt i den på fel håll. Edward A Murphy har senare i en intervju förklarat att han reagerade med att säga något i stil med att ”om något kan göras på flera olika sätt, och om ett av dessa sätt medför en katastrof, så är det alltid någon som väljer just detta sätt”. En ingenjör hörde hans kommentar och döpte den på stående fot till ”Murphys lag”. Kort tid därefter höll man en presskonferens om försöken, och även där nämndes Murphys lag. Journalisterna tog tacksamt emot uttrycket, och snart var det känt över hela världen. Så småningom avkortades lagens formulering till ”allt som kan bli fel, blir fel”, men den finns i många olika varianter. Trots den lite humoristiska undertonen tas Murphys lag faktiskt på allvar av personer som arbetar med säkerhet. Många apparater konstrueras till exempel så att det skall vara fysiskt omöjligt att ansluta en ledning fel.