Vem kan följa sin släkt längst tillbaka?

Många människor intresserar sig för släktforskning, men vilken nu levande person kan egentligen spåra sin släkt flest led tillbaka i tiden?

Stamträd-på-gul-bakgrund
© Shutterstock

Vetenskapen kan inte med säkerhet säga vilka personer som kan spåra sin släkt flest släktled tillbaka. Det beror nämligen på hur man definierar släktskap, och hur hårda kraven på dokumentation är. Släktträden från de danska och engelska kungahusen når ungefär 1000 år tillbaka i tiden, och dessa kungasläkter är väldokumenterade exempel på de äldsta släkter som kan spåras. Dagens medlemmar av det danska kungahuset är släktingar till Gorm den gamle som dog år 958. Den danske prinsen Christian kan följa sin släkt 53 led bakåt i tiden – dock inte i rak följd. Om man inte bryr sig om att ha information om alla släktled utan endast vill dokumentera sitt släktskap med en förhistorisk person, kan DNA-analyser vara vägen att gå. År 1997 fann forskare vid Oxford University att den 50-årige engelske historieläraren Adrian Targett är släkt med Cheddarmannen – ett 9000 år gammalt skelett, som år 1903 hittades nära den engelska staden Cheddar. Släktskapet mellan Cheddarmannen och Targett har sträckt sig över 300 generationer. Sedan dess har det visat sig att Targett inte är den ende levande personen med en DNA-profil som stämmer överens med Cheddarmannens. Bland annat skall även två skolbarn från Cheddar vara släkt med Cheddarmannen, och vissa forskare har hävdat att DNA från ända upp till en procent av den engelska befolkningen bör stämma överens med Cheddarmannens DNA.