Varifrån kommer tjurfäktning?

En 3500 år gammal väggmålning visar något som liknar tjurfäktning.

Bull fighting

Tjurfäktningens ursprung är ovisst, men kampen mot det starka djuret har möjligen rötter både i Mykene i Grekland och i romarriket. En av de äldsta avbildningarna av ett slags tjurfäktning har emellertid hittats i den gamla staden Knossos på den grekiska ön Kreta. Där visar en 3500 år gammal väggmålning några akrobater som tar en tjur vid hornen och hoppar upp på dess rygg.

Även i kejsartidens Rom var tjurfäktning ett populärt nöje, men det var på Iberiska halvön som tjurfäktningen fick den form den i dag har.

Acrobats and bull

Från cirka år 1000 fördrev adliga och kungliga spanska riddare tiden under fredsperioder med att kämpa mot tjurar. Från hästryggen angrep de tjuren med svärd och lansar. Dödstalet var stort, och omkring år 1650 förbjöds kamperna genom ett kungligt dekret. I stället fördes tjurfäktningen vidare av människor från städernas lägre klasser, genom att männen till fots angrep tjurarna med svärd, lansar, klubbor och knivar. Antalet tjurfäktningar ökade dramatiskt, och vid de stora fiestorna skickades det dagligen in omkring 25 tjurar på arenan.

Tjurfäktningen fick sin moderna form 1726, när matadoren Francisco Romero från Ronda i Spanien ställde upp grundreglerna för den strikt ritualiserade föreställning som vi ser i dag. Enligt dessa regler skall tre matadorer vardera döda två tjurar inom loppet av en treaktersföreställning, som sträcker sig över två timmar.