Varifrån kom inkafolkets guld?

Då spanjorerna erövrade Sydamerika, fann de enorma guldskatter som de tog med sig hem. Varifrån kom detta guld, och hur fick indianerna tag i det?

Guldig-inkastaty
© Shutterstock

I århundraden efter de spanska erövrarnas angrepp på Sydamerikas civilisationer förde spanska fartyg många ton guld hem till Spanien. Det fanns och finns nämligen massor av guld i Mellanamerikas och Sydamerikas berg. Det har skapats genom en klassisk kollision mellan en oceanisk och en kontinental tektonisk platta. Det är i denna typ av berg som många av världens största guldförekomster döljer sig. Guld finns i mycket små mängder i alla bergsområden, men i en guldåder har naturliga processer koncentrerat guldet så mycket att det är värt att utvinna – i dag måste det finnas minst fem gram guld per ton sten för att utvinning skall löna sig. En del av de rikaste guldådrorna ligger i de gamla indiancivilisationernas områden i Sydamerika. Den guldgruva som i dag kallas Yanacocha var till exempel en del av inkariket, och denna gruva har hittills gett guld för 35 miljarder kronor. Utöver Yanacocha hyser Peru också gruvan Pataz, som gett 170 ton guld under det senaste seklet, och guld är en av landets viktigaste exportvaror. Bolivia är också rikt på guld, och Chile och Argentina är i full gång med att utveckla guldindustrin. Indianerna hade både metallmejslar och vaskpannor till sitt förfogande, när de utvann guld i gruvorna, men de kunde bara utvinna guld som var så grovkornigt att det syntes. När guldgrävare i dag vaskar guld med vaskpanna, använder de en droppe kvicksilver i pannan för att fånga de finaste guldpartiklarna. Indianerna använde dock varken kvicksilver eller de starka kemikalier som gruvindustrin i dag tar till för att utvinna guld.