Varifrån kommer rökningen?

Tobaksrökningen har spridit sig från Anderna, där indianerna började röka och tugga tobak.

Columbus on the shore

När upptäcktsresanden Christoffer Columbus 1492 gick i land i Mellanamerika, möttes han av indianer, som rökte finskuren tobak inrullad i torkade majs- eller palmblad. De infödda skänkte Columbus många gåvor, däribland de primitiva cigarrer som de själva rökte.

Forskarna anser att tobaksplantan började odlas i Anderna på den amerikanska kontinenten för 8000 år sedan, men först omkring år 100 f Kr började indianerna som de första att röka och tugga tobaken.

I perioden från 470 till 630 e Kr bredde tobaken ut sig i takt med Mayarikets expansion norrut till Mississippidalen i det nuvarande USA. Nästa stora ryck i tobakens utbredning stod Columbus för, när han tog med sig växten till Europa, där den i första omgången bara slog an som läkeört.

Först under 1600-talet kom piprökning på modet i Europa, och under 1700-talet slog snustobaken igenom. I Spanien hade papperscigaretterna varit populära sedan 1600-talet, varifrån de spred sig till Ryssland.