Vad är hängande trädgårdar?

Jag har hört att det i forntiden fanns något som hette ”De hängande trädgårdarna” i Babylon. Hur såg de ut, och vad menar man med att de hängde?

Ruin-av-babylon
© Shutterstock

Babylons hängande trädgårdar är ett av antikens sju underverk. Enligt berättelser av de klassiska författarna anlades trädgårdarna i Babylon i det nuvarande Irak mellan år 604 och 562 f Kr av kung Nebukadnesar II. De skulle glädja hans hustru, som längtade efter de skogsklädda bergen i sitt hemland. Enligt de detaljerade beskrivningarna växte det där bland annat fikon, mandlar, valnötsträd och granatäpplen. Trädgårdarna hängde inte i bokstavlig bemärkelse utan bestod av stegvisa terasser, som stöttades av välvda rum och pelare ända upp i höjd med stadsmurens överdel, kanske upp till 40 meter. Vattnet kom från floden Eufrat via ett slags vattenledning, sannolikt en kedja av hinkar, som drogs av slavar. Det har dock aldrig funnits arkeologiska bevis för att de hängande trädgårdarna existerat. En tysk arkeolog ansåg sig ha funnit lämningar efter anläggningens lägsta etage. Andra menar dock att dessa valv och pelare snarare stammar från en lagerbyggnad. I den andra änden av palatset har man dock funnit spår efter ett lusthus i närheten av drottningens avdelning. Härifrån ledde terasser med trädgårdar till en stor välvattnad park. Kanske är det dessa terasser som ligger bakom myten om de hängande trädgårdarna. De övriga sex av antikens underverk är Artemistemplet i Efesos, den stora Zeusstayn i Olympia, mausoleet i Halikarnassoss, kolossen på Rhodos och Alexandrias fyrtorn. Av underverken har endast Egyptens pyramider överlevt till idag.