Tema

Två flygplan stoppade världen

På mindre än två timmar rasade New Yorks majestätiska tvillingtorn samman. Läs hela historien om attacken mot World Trade Center minut för minut: En tragedi i tre akter.

Spencer Platt/Getty Images
Klockan 08.46: Döden kommer till Manhattan
Historia

Klockan 08.46: Döden kommer till Manhattan

Arbetsdagen har nyligen börjat på de livliga kontoren i toppen av World Trade Center när ett plan närmar sig från norr. På gatorna kan New York-borna knappt tro att det är sant när det overkliga scenariot spelas upp framför deras ögon.

12 Minuter

Klockan 09.03: Södra tornet träffas
Sydtårnet rammes
Historia

Klockan 09.03: Södra tornet träffas

Evakueringen av norra tornet pågår för fullt. I södra tornet meddelar högtalarsystemet att tornet är säkert. Därför stannar de flesta kvar på sina kontor - övertygade om att det som drabbade norra tornet var en olycka. De har väldigt fel.

12 Minuter

Klockan 09.57: Tornen förvandlas till grus
Tornen rasar
Historia

Klockan 09.57: Tornen förvandlas till grus

Några år tidigare hade de byggnadsansvariga för World Trade Center stolt hävdat att "inte ens ett passagerarplan" skulle kunna rasa byggnaden. Därför kan ingen föreställa sig det som händer nu.

13 Minuter