Vilket språk talade man i antikens Rom?

Vi är många som har kämpat med latin i skolan. Var det verkligen vardagsspråk i romarriket?

Romarriket språk

Enklare latin var vardagsspråk i Romarriket

Av förklarliga skäl känner vi bara till det latinska skriftspråket. På svenska finns det en klar stilskillnad mellan tal- och skriftspråket. Talspråket är enklare, och det var även det talade latinet – i ännu större utsträckning.

De texter av till exempel Caesar och Cicero som vissa stiftar bekantskap med i skolan räknades som ”fin” litteratur.

Vanliga romare, varav flertalet var analfabeter, talade ett språk med mycket enklare grammatik. Från det andra århundradet e Kr började detta folkspråk – det så kallade vulgärlatinet – även att användas i skrift. Vulgärlatinet var det vardagliga språket i hela det västromerska riket, där romarna trängde undan de inhemska språken.

Läs mer om vem som uppfann alfabetet.

Klassisk latin från Romarriket var språkligt stilideal

Romerska soldater som slog sig ner i provinserna och lokalbefolkningen som tjänstgjorde i den romerska armén bidrog till att sprida språket. I rikets östra del var dock grekiskan fortfarande vardagsspråk.

Medan vulgärlatinet utvecklades till italienska, franska och andra moderna romanska språk, levde det klassiska latinet vidare som ett språkligt stilideal, som bland annat var vetenskapens och diplomatins officiella språk fram till 1700-talet.