3D-skanninger avslöjar nyheter om Vesuvius vulkanoffer

Nya undersökningar visar att offren i Pompeji och Herculaneum omkom av flera olika orsaker: De dog inte bara av giftgaser, utan också av huvudskador, när Vesuvius exploderade i ett moln av eld och aska år 79 e.Kr.

Pompeji - Skanningar avslöjar nyheter om vulkanoffer

För knappt 2000 år sedan exploderade vulkanen Vesuvius i ett gigantiskt utbrott, som begravde städerna Pompeji och Herculaneum under ett tjockt lager aska.

Nu är italienska forskare i full gång med att skanna 86 av offren från Pompeji för att hitta dödsorsaken för utbrottets offer.

Byggnader i Pompeji störtade in

Hittills har arkeologerna arbetat ut-ifrån hypotesen att människor kvävdes av giftiga gaser från utbrottet, men den nya 3D-röntgentekniken har avslöjat att många i stället dog av skallfrakturer. De våldsamma skadorna orsakades av byggnader som rasade ned över dem.

CT-skanningarna ger röntgenbilder i 3D, och med denna metod behöver man inte förstöra det stelnade skalet av aska och gips omkring offren – och därmed riskera att skada skeletten.

Efter vulkanutbrottet stelnade askan runt offrens kroppar, och på så sätt bevarades både kropparnas och skelettens form till eftervärlden.

Forskarna kan se hela skelettet på 3D-röntgenbilderna och fastställa om några av offrets ben är brutna.