Naziguldet

Naziguld gömdes på sydtyskt berg.

Nazi gold

Vad säger historien?

Då andra världskriget närmade sig sitt slut, gömde toppnazister undan stora mängder guld. Bland annat sändes en transport iväg från riksbanken i Berlin till en kasern i Alperna. Guldet gömdes i all hast, bland annat på berget Steinriegel. Amerikanerna fick snart tag i de ansvariga officerarna och hittade över 700 guldtackor. Vissa menar dock att det fortfarande kan finnas så mycket som tre ton kvar.

Var har man letat?

Skattjägare med metalldetektorer har i åratal sökt på Steinriegelberget och i dess omnejd. Emellanåt rapporteras det att man hittat lite guld – tillräckligt för att hålla intresset vid liv.

Chans att man hittar det

Det är säkert att naziguldet har existerat, och chanserna att hitta mer finns absolut. Utöver på Steinriegel tror man att det också har gömts guld i flera sjöar och i Medelhavet.