När var den värsta inflationen?

Vet man när den värsta inflationen i världshistorien har förekommit?

Brödkö-i-Tyskland
© Shutterstock

Under 1922–1923 drabbades Tyskland av så kallad hyperinflation, som man anser vara den värsta någonsin. I desperation över de stora krigsskadeersättningar som Tyskland skulle betala lät politikerna sedelpressarna gå dygnet runt. När det var som värst, fick människor lön flera gånger om dagen, så att de skulle hinna handla, innan varorna blev dyrare på kvällarna. Till sist lyckades man bromsa den katastrofala inflationen, då man genomförde en valutareform, införde en annan myntenhet och ingick ett nytt avtal om krigsskadeersättning. En inflation som löper amok är kritisk för ett lån. Kreditorer som har pengar tillgodo förlorar enorma summor, och när människor slutar sätta in pengar på banken och köpa obligationer, löper hela penningsystemet risk att bryta samman. Omvänd inflation – deflation – är inte heller bra. När det är lönsammare att köpa i morgon istället för idag, avstannar köplusten, och ekonomin går i stå. Konsten är att hitta balansen.