När uppstod länderna?

När och hur började man egentligen dela upp världen i länder?

Gammal-världskarta
© Shutterstock

Uppdelningen av världen i det vi nu betraktar som länder är något relativt nytt i världshistorien. Historikerna talar visserligen om olika typer av statsbildning, varav en del är långt över tusen år gamla, men egentliga nationalstater med en gemensam lagstiftning uppstod först efter den franska revolutionen 1789. Innan dess bestod den geografiska uppdelningen av världen i regel av kungariken, kejsar- eller hertigdömen, där den enskilde invånaren sällan kände någon nationell tillhörighet. Endast på ett fåtal ställen i världen följs landgränser och språkgränser åt. På många håll har uppdelningen i länder skett helt utan hänsyn till språk och lokala tillhörigheter. Det gällde inte minst i de länder som europeerna under kolonialtiden delade upp Afrika i.