Takeshi Inomata

Laser hittar mayafolkets största monument

Skanningar från luften har avslöjat mayafolkets största och äldsta byggnadsverk. Det ger nya kunskaper om maktförhållandena i Mayariket.

Väl dolt under träd, buskar och grödor har en gigantiskt monument från det tidigare Mayariket legat dolt i årtusenden i sydöstra Mexiko, men med laserskanningar av jordytan från luften, så kallad lidar, framträder de människoskapta konturerna av byggnadsverket tydligt.

En forskargrupp från universitetet i Arizona fick föraning om monumentet, när de gick igenom lågupplösta lidarbilder tagna av de mexikanska myndigheterna. Forskarna beslöt sig därför för att skanna området, som kallas Aguada Fénix, i högre upplösning.

Laserskanning från luften avslöjar ett enormt mayamonument dolt under växtligheten.

© Takeshi Inomata

Resultatet blir 3D-bilder som visar en 1413 meter lång och 399 meter bred rektangulär plattform, som reser sig 10–15 meter över landskapet. Från plattformen syns konturerna av vägar och andra byggnadsfundament.

Byggt av folket i gemenskap

Koldateringar på platsen visar att Aguada Fénix anlades för mellan 3000 och 2800 år sedan. Därmed är plattformen både den äldsta och det största monument man hittills har hittat från Mayariket. Forskarna tror att det har använts till rituella ceremonier.

Mayariket bredde ut sig över den sydöstra delen av dagens Mexiko, Guatemala, Belize, El Salvador och västra Honduras. Fyndet av Aguada Fénix (röd prick) har gjorts mitt i riket.

© Shutterstock

Byggnadsverkets flata struktur avspeglar enligt forskarna att det vid en tidigare tid i mayakulturen har rått en så kallad platt samhällsstruktur med stor jämställdhet.

Plattformens storlek och de breda vägarna till den tyder på att den användes av många människor till skillnad från de senare höga trappyramiderna, som visar på att mer hierarkiskt samhälle med en liten, mäktig elit.

"Under senare perioder var det mäktiga härskare som beordrade människor att göra arbetet. Men detta monument är mycket tidigare och vi kan inte se några tecken på en mäktig elit. Därför tror vi att det är resultatet av en kollektiv insats.” Takeshi Inomata, ledare av forskargruppen från Arizonas universitet, som upptäckte Aguada Fénix.

Forskarna har räknat ut att det har tagit mer än tio miljoner dagsverken att anlägga Aguada Fénix, vilket innebär att tusentals arbetare troligen har hjälpt till. Att det har skett utan någon stram och hierarkisk organisation, gör byggnaden än mer imponerande.

© Shutterstock

3 FAKTA OM MAYARIKET

Högkultur: Mayafolket är kända för raffinerad konst, arkitektur, kalendersystem och skriftspråk.

Lång livslängd: Mayakulturen var utbredd i Mexikos sydöstra del från cirka 2000 f.Kr. till 1530 – sammanlagt mer än 3000 år.

Oklart ursprung: Mayakulturen efterföljde den så kallade olmekkulturen, men det är osäkert hur nära förbundna de var.