Stanislas Bibliotek i Nancy
Karl V kodat brev

Kod äntligen löst efter nästan 500 år

Gåtfulla koder i ett brev skrivet av kejsar Karl V på 1500-talet har till slut dechiffrerats. I brevet beskriver kejsaren hur han fruktar för sitt liv.

En grupp franska forskare har lyckats dechiffrera en kod i ett brev som skrevs i februari 1547 av kejsar Karl V, som härskade över Spanien, Tysk-romerska riket och ett flertal amerikanska kolonier.

I brevet berättar den mäktige kejsaren att han fruktar för sitt liv, sedan ett rykte har spridits om att hans franske rival, kung Frans I, tänker mörda honom. Det rapporterar det franska Stanislasbiblioteket i ett pressmeddelande.

Komplicerad kod

Första gången kryptografen Cecile Pierrot kom det kryptiska brevet på spåret var under en middag 2019, men hon fick inte se själva dokumentet förrän 2021.

Brevet låg nämligen gömt i Stanislasbibliotekets dokumentsamling i staden Nancy i Frankrike.

Det tre sidor långa brevet består av omkring 70 rader skrivna med drygt 120 krypterade symboler och resten på begriplig franska.

kodat brev

Brevet inleds på fullt begriplig franska, men redan efter ett par rader används det mystiska symboler. En del symboliserar bokstäver och hela ord, medan andra bara är vilseledande utfyllning utan betydelse.

© Stanislasbiblioteket i Nancy

Pierrot trodde att det bara skulle ta ett par dagar att dechiffrera dokumentet. Hon gav alla symboler ett namn, varpå hon läste in det tillfälliga alfabetet på programmeringsspråket Python. Programvaran skulle hitta ett system i koden.

"Det första steget var att kategorisera symbolerna och söka efter mönster. Men det var inte så enkelt som att en symbol representerade en bokstav – det var mycket mer komplicerat", berättar Pierrot för BBC.

"Att läsa in det i en dator och be den lösa koderna skulle bokstavligt talar ha tagit längre tid än hela universums historia!"

Zodiac-mördarens brev
© Wikimedia Commons

Läs också:

Hittade nycklar i annat dokument

Pierrot lyckades ändå komma fram till att vokaler inte huvudsakligen skrevs som bokstäver, utan lades in som diakritiska tecken – som vi känner till från arabiska som streck eller prickar ovanför bokstäver.

Det som gjorde denna kod extra svår var att vokalen "e" nästan inte användas alls i brevet, vilket annars är en av de mest använda vokalerna i det franska språket.

Därefter kom Pierrot fram till att en del symboler representerade en bokstav eller bokstavskombinationer, medan andra representerade hela ord – en nål symboliserade engelske kung Henrik VIII.

koder tabell

Schema över de olika symbolernas betydelser. Tidigt i processen delade Pierrot in symbolerna i komplexa och enkla symboler.

© Stanislasbiblioteket i Nancy

För att komplicera det hela ytterligare, så fanns det dessutom symboler som inte tjänade något annat syfte än att förvirra.

Hela arbetsprocessen började gå fortare när historikern Camille Desenclos visade Pierrot fler kodade brev till och från Karl V.

På ett av dem hade mottagaren, kejsarens ambassadör vid det franska hovet, Jean de Saint-Mauris, gjort en informell översättning av koden, som kom att fungera som en nyckel för dechiffreringen av resten av brevet.

forskare kodat brev

Här undersöker kryptografen och historikern Karl V:s dokument. Till höger är historikern Camille Desenclos, och bakom dokumentet till vänster syns toppen av Cecile Pierrots huvud.

© Stanislas Bibliotek i Nancy

Paranoid kejsare

Den fullständiga översättningen av brevet är inte färdig än, men den kommer snart att presenteras i en längre forskningsartikel. Forskarna vet dock redan vilka huvudteman som brevet innehåller.

I februari 1547 rådde en sällsynt, men bräcklig, fred mellan två av Europas stora rivaliserande makter – Kung Frans I:s Frankrike och Karls V:s Tysk-romerska rike.

kejsar karl V

Kejsar Karl V härskade över ett imperium som sträckte sig över bland annat Spanien, Syditalien, Nederländerna, delar av Centraleuropa och stora delar av det nyligen upptäckta Amerika. Det här porträttet är målat av den spanske konstnären Juan Pantoja de la Cruz cirka 1605.

© Juan Pantoja de la Cruz/Wikimedia Commons

Det fanns dock en stor misstro hos Karl V. För det första hade hans allierade, kung Henrik VIII av England, nyligen avlidit och ett protestantiskt uppror hade brutit ut i Tyskland.

I sitt brev ger Karl V uttryck för oro i samband med att skicka sin armé till Tyskland för att slå ned det protestantiska upproret och därmed blotta sig för Frans I.

Det mest uppseendeväckande i brevet är Karl V:s beskrivning av ett cirkulerande rykte om att den italienske legosoldaten Pierre Strozzi hade fått order att döda honom.

Ryktet var dock falskt. Ett par veckor senare avled Frans I och det protestantiska upproret slogs ned. Karl V hann regera i ytterligare tio år och dog av malaria i ett spanskt kloster.

Forskarna hoppas att fler kodade brev snart dyker upp och att det nyligen dechiffrerade brevet kan utgöra en nyckel även för dem.