Shutterstock

Hur många var vi på jorden år 1?

Vet man hur många människor det fanns då vår tideräkning började? Hur många är vi idag?

Det finns inga pålitliga siffror över jordens befolkning år 1, men många vetenskapsmän har på olika sätt försökt uppskatta antalet. De har kommit fram till att det fanns någonstans mellan 170 och 400 miljoner människor på jorden runt Kristi födelse. FNs uppskattning är på 300 miljoner, och det räknas som den officiella siffran. Idag är vi mer än sex miljarder på jorden, alltså i runda tal 20 gånger så många som år 1, men tillväxten har varit ojämn.

Fram till cirka år 1650 steg befolkningstalet med högst 0,5 promille om året, och i långa perioder noterades till och med en nedgång på grund av krig, hungersnöd och epidemier. Sedan har det dock gått kraftigt uppåt. Omkring år 1800 nådde jordens befolkning en miljard, och efterhand som kost och hygien blev bättre sjönk dödligheten, medan födelsetalet fortsatte att vara högt. Resultatet blev dagens drygt sex miljarder människor. Mycket tyder dock på att utvecklingen är på väg att vända. Det beror i hög grad på att kvinnorna i u-länderna har börjat prioritera utbildning och jämställdhet högre än att få många barn.