Hur många har levt på jorden?

Hur många människor har fötts på jorden, och hur stor procentandel lever nu?

© Shutterstock

Enligt Population Reference Bureau i Washington D.C. hade det år 2002 fötts 106,4 miljarder personer, från det att människan uppstod på jorden. Sedan dess har det tillkom-mit cirka 300 miljoner, och då det i dag finns 6,4 miljarder människor på jorden, betyder det att sex procent av alla som någonsin fötts lever i dag. Population Reference Bureau har tagit utgångspunkt i att Homo sapiens uppstod omkring 50000 f Kr. För att göra ekvationen överskådlig valde statistikerna att utgå från att det till att börja med fanns bara två människor, ett slags Adam och Eva. Födelsefrekvensen för de första 50000 åren sattes till 80, det vill säga att det föddes 80 barn per 1000 personer årligen. Det är den takt som forskarna har beräknat var nödvändig för att garantera vår överlevnad med tanke på den höga dödligheten förr i tiden. Efter Kristi födelse blir födelsetakten gradvis lägre fram till 23, som den är i dag.