Shutterstock

Hur länge trodde man att jorden var platt?

Vem upptäckte först att jorden var rund?

Redan antikens grekiska tänkare var medvetna om att jorden var rund. Bland annat hade de lagt märke till att man alltid såg masten först, när fartyg dök upp långt ute vid horisonten. Tidigare trodde många historiker att grekernas kunskap om jordens form gick förlorad under medeltiden, men i dag anser forskarna att lärda hela tiden vetat att den var rund.

Till exempel gav den engelske munken Beda i verket ”De temporum ratione” från omkring 700 klart uttryck för att jorden måste vara rund. Något tyder på att även väldigt många vanliga människor under medeltiden var väl medvetna om jordens form. Bland annat hävdar läroboken Elucidarius från slutet av 1100-talet att jorden har formen av ett klot. Elucidarius, som översattes till flera språk och var vida spridd, har sannolikt varit känd av landsortspräster, som har citerat ur den i sina predikningar.