Hade tempel och pyramider inbyggda fällor?

I äventyrsfilmer är gamla tempel och gravkammare ofta försedda med dödliga fällor som ska förhindra objudna gäster att komma in. Användes fällor även i verkligheten?

Temple Indiana Jones

Fällor är ren fantasi

De fällor som kan ses i äventyrsfilmer som till exempel Indiana Jones är effektiva – men ren fantasi.

Forskarna har varken hittat tempel eller gravkamrar med inbyggda fällor så som snubbeltrådar, falluckor eller giftpilar. Inspirationen till filmerna kan dock ha hämtats från de egyptiska pyramiderna.

Fallande stenar förseglade gravkammare i egyptiska pyramider

Egyptierna blockerade nämligen ingången till de kungliga gravkamrarna med en eller flera fallande stenar, detta för att förhindra gravplundrare från att bryta sig in. Stenarna användes inte för att de skulle dimpa ned och döda folk, däremot var de konstruerade för att falla på plats och stänga till graven när begravningar väl hade ägt rum.

Gravplundrarna hittade ändå in

Stenarna var vanligtvis uthuggna ur hård sten som granit, men även om de förseglade graven så fann gravplundrarna ofta vägar in till sarkofagen och alla skatterna i graven: De hackade eller borrade bara hål i muren, byggd i mjuk kalkstenen, vid sidan av stenarna och fick på så sätt en väg in i gravkammaren.

Stenar blockerade gravkammaren

Cheopspyramiden var utrustad med tre stenar av granit som blockerade ingången från förkammaren till gravkammaren. Efter begravningen sänktes stenarna på plats med hjälp av rep och trissor.

I andra pyramider var konstruktionerna enklare – där vilade stenen på en ställning av trä och när ställningen sedan togs bort föll stenen ner på plats och stängde till ingången.