Pyramids, Giza

Fanns antikens sju underverk?

Ofta hör man om ”de sju underverken”, men finns det något kvar av dem?

Det enda av antikens sju underverk vars existens inte är till hundra procent säker är Babylons hängande trädgårdar. De sex övriga underverken har existerat. Det är dock bara pyramiderna i Giza som finns kvar, medan det av de övriga fem bara återstår fragment eller fundament.

Listan över sju underverk nämndes första gången på 100-talet f Kr i en dikt, som skrivits av den grekiske diktaren Antipatros från Sidon. Där framhävdes de på grund av sin storlek, skönhet och teknik. Den lista vi känner i dag härrör dock från renässansen. Att det slutade med just sju underverk beror på att talet sju sedan urminnes tider haft magisk betydelse.

Det enda underverk man inte har hittat några arkeologiska bevis för är de hängande trädgårdarna i Babylon, men enligt traditionen anlades trädgårdarna av kung Nebukadnesar II och låg som terrasser i anknytning till hans palats, där de översköljdes av vatten från Eufrat.

Världens sju underverk