Engelsk massgrav var full av barn

Arkeologerna har just grävt fram en tredje massgrav från pestens mörka århundrade. De flesta av offren var barn.

DIGERDÖDEN

Massgraven innehöll 27 barnlik. Samtliga dog i böldpesten som härjade år 1349.

© THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD

Egentligen grävde arkeologerna från University of Sheffield i England efter gamla byggnader vid klostret Thornton Abbey i Lincolnshire.

I stället hittade de en massgrav med 48 skelett, av vilka 27 var barn.

Arkeologerna anser att de föll offer för pesten, som särskilt tog livet av barn.

Pest utplånade nästan hälften av befolkningen

Enligt gamla skrifter drabbades området av digerdöden under våren 1349 och kol 14-dateringar visar att offren i massgraven dog senare under sommaren. När forskarna skickade tänder från graven till dna-analys hittade man det slutgiltiga beviset i form av dna från pestbakterien.

Digerdöden härjade på 1300-talet och dödade mellan 35 och 40 procent av den brittiska befolkningen. Trots det har man tidigare bara hittat två massgravar med pestoffer i England.

Pestoffer hittades vid gammalt kloster

Skeletten av pestoffren hittades i en massgrav vid ett klostersjukhus som tillhör ett av medeltidens största kloster i England, Thornton Abbey, nära Immingham i North Lincolnshire.

Klostret grundades år 1139