Vilka verktyg använde egyptierna?

Hur bar sig de gamla egyptierna åt för att hugga och arbeta i sten?

Working on the pyramid

Forntidens egyptiska konstnärer och hantverkare använde verktyg av både sten, däribland flinta, och koppar, när de skulle arbeta i sten. Från Nya riket omkring 1550 f Kr började de dessutom att använda bronsredskap, och ännu senare kom järnverktygen till.

För att kunna bearbeta hårda stenarter med kopparborr och kopparsågar tillsatte egyptierna en form av slipmedel som sand eller kvarts. Sannolikt krävdes det stora mängder slipmedel för att det över huvud taget skulle låta sig göras.

När egyptierna skulle hugga ut granit till exempelvis byggblock, obelisker eller sarkofager från stenbrotten i Assuan, använde de förutom kopparverktyg klot av den ännu hårdare bergarten diabas – och med en ordentlig portion flit, tålamod och skicklighet – knackade de sig mödosamt genom den hårda graniten.