Vad finns inne i Cheopspyramiden?

Har man hittat mumier eller skatter inne i Cheops-pyramiden? Eller är den ett massivt byggnadsverk?

Pyramider-på-orange-bakgrund
© Shutterstock

Ett av Cheopspyramidens mysterier är att man inte har hittat något inne i den – varken skatter, väggmålningar eller mumier. Pyramiden, som ligger vid Giza utanför Kairo, har troligen plundrats på värdeföremål redan under antiken. Pyramiden har en nedåtgående gång, som leder till en kammare under marken, och en uppåtgående gång, som först leder till drottningkammaren och sedan till kungakammaren. Egyptologerna anser att pyramidens inre konstruktion förändrades under uppförandet för cir-ka 4500 år sedan. Den ursprungliga gravkammaren, som låg under jord, förkastades, och istället byggde man den kammare som missvisande kallas drottningkammaren. Den var inte avsedd för en drottning utan för Cheops själv. Även den kammaren förkastades till förmån för en ny kammare ovanför. Där begravdes Cheops i en sarkofag, som fortfarande står i kammaren, fast utan lock. På väg upp till viloplatsen utvidgas gången till Stora galleriet – en cirka tio meter hög hall, där väggarna lutar inåt. Det finns även schakt, som forskarna antar är ventilationskanaler. Det tog 23 år att bygga den 146 meter höga pyramiden. Den består av 1,3 miljoner stenblock, som står på en nio meter hög grund, som huggits ut urberget.