Sex roliga pyramidfakta

Många av oss fick lära oss i skolan att pyramiderna i Giza i Egypten byggdes av slavar, och att det inte skulle gå att bygga dem i dag. Det låter dramatiskt och spännande. Problemet är att det inte är sant.

Giza Pyramiderne

FAKTA OCH MYTER OM PYRAMIDERNA

De byggdes av slavar

Nej, det gjorde de inte. Egyptierna hade visserligen slavar, men utgrävningar av relativt avancerade arbetarstäder nära Giza tyder snarare på att pyramiderna byggdes av särskilt utbildade och privilegierade arbetare och hantverkare.

Cheopspyramiden har åtta sidor

Man kan endast se det ovanifrån, och endast vid väldigt specifika ljusförhållanden, men Cheopspyramidens sidor är konkava och vinklade mot mitten, vilket gör de fyra sidorna till åtta.

Cheopspyramidens åtta sidor

Vi skulle inte kunna bygga dem i dag

Jo, det skulle vi mycket väl kunna. Beräkningar av amerikanska arkitekter visar dock att det skulle kosta uppskattningsvis ungefär fem miljarder dollar och ta fem år.

Gravkammare utan lik

De flesta av oss har säkert fått lära oss att de egyptiska pyramiderna byggdes som gravkammare åt faraonerna. Sedan dess har somliga säkert hört och läst att man aldrig hittat någon mumie i de stora pyramiderna, och att frågan därför fortfarande debatteras. Den klart dominerande teorin är dock att det faktiskt rör sig om gravkammare, men att de antingen plundrats eller att de av oklara skäl aldrig togs i bruk.

Okända, hemliga rum

De egyptiska pyramiderna är inte helt utforskade, trots att de har varit ett mysterium i flera tusen år. Olika högteknologiska undersökningar indikerar att det finns dolda rum, som ingen ännu har lyckats ta sig fram till.

Vi vet inte hur de byggdes

Det finns många bra teorier, och en eller flera av dem kan mycket väl stämma. Den stora frågan är hur egyptierna med dåtidens tekniker kunde bogsera upp de gigantiska och flera ton tunga stenblocken så högt. En del hypoteser går ut på att blocken föstes och släpades på stora slädar, som man hällde vatten framför för att göra sanden farbar. Andra talar om både utvändiga och invändiga ramper. Det har även föreslagits att de mystiska blocken inte är huggna av sten, utan i själva verket är ett slags mystisk betong, som gjutits på plats.