Panzer et al./International Journal of Osteoarchaeology
Svart mumie av barn

Nya skanningar avslöjar möjlig dödsorsak för barnmumier

Datortomografiska avbildningar ger tyska forskare en vink om vad många av Egyptens barnmumier dog av.

Även om antika Egypten var ett mycket välutvecklat samhälle för sin tid var det ändå inte någon dans på rosor att vara barn i pyramidernas skugga.

Det visar en ny studie, i vilken forskare har skannat några av barnmumierna för att söka efter tecken på sjukdomar hos ungdomarna som avled alltför för tidigt för tusentals år sedan.

Var tredje barnmumie hade blodbrist

För att ta reda på vad som kan ha tagit livet av de högre klassernas barn i gamla Egypten, har en grupp tyska forskare gjort datortomografiska avbildningar av 21 mumier av barn i åldrarna 1 till 12-14 år.

Avbildningarna gör det möjligt för forskarna att titta närmare på mumiernas kroppar och skelett utan att skada den ömtåliga liksvepningen.

Var tredje mumie uppvisar enligt forskarnas rapport tecken på anemi – det som i vardagstal kallas blodbrist.

Forskarna blev särskilt intresserade av ett förstorat kranium i den del där hjärnan finns.

Sjukdomen anemi beror på att kroppen inte producerar tillräckligt många röda blodkroppar.

Det leder till att kroppen blir sämre på att transportera runt syre, eftersom de röda blodkropparna är hem för proteinet hemoglobin, vilket är transportmedlet för kroppen syre.

Datortomografisk avbildning av barnmumies kranium

Forskarnas datortomografiska avbildningar visar att var tredje barnmumie har ett förstorat kranium, vilket är ett tecken på anemi.

© Panzer et al./International Journal of Osteoarchaeology

Dålig diet eller malaria kan ha tagit livet av Egyptens rikemansbarn

Avbildningarna hjälper inte forskarna att avgöra varför så många av barnmumierna hade blodbrist.

En vanlig orsak till anemi är en kost som innehåller för lite järn.

Barnen kan alltså ha fått för lite mat eller så har de kanske fått äta en diet som inte inkluderade matvaror med tillräckligt mycket järn, som nötter, fullkornsbröd, bönor, linser eller gryn.

Malaria är en annan möjlig förklaring.

Kroniska infektioner som den dödliga myggsjukdomen kan också ge anemi och tidigare studier har påvisat att malaria var ganska vanligt i antika Egypten.

Forskarna vill dock inte fastslå de unga mumiernas dödsorsak.

En av mumierna, som avled vid 1,5 års ålder led sannolikt av en annan och sällsynt blodsjukdom kallad talassemi. Det är en ärftlig sjukdom som ger svår anemi.

Barnmumien hade även allvarliga missbildningar i kraniet och på andra platser i skelettet. Blodsjukdomen blev sannolikt det lilla barnets död, skriver forskarna.

Men "i de sex andra fallen är det oklart om de avled till följd av anemi, på grund av en kombination av olika sjukdomar eller av någon helt annan orsak".