Vet man hur egyptierna tillverkade en mumie?

Känner man till den noggranna process som egyptierna använde för att göra en mumie? Stämmer det att hjärnan pressades ut genom näsan?

mumie, egyptisk, sarkofag

Vi vet med någorlunda exakthet hur de gamla egyptierna åstadkom mumifiering. Den bästa beskrivningen är gjord av den grekiske historikern Herodotos, som bevistade en balsamering runt år 450 f Kr. Tillsammans med senare undersökningar av mumierna ger den forskarna en bra bild av hur egyptierna förberedde sina döda för den långa resan.

Försökte utföra mumifiering i praktiken

Två amerikanska forskare, anatomen Ronn Wade och egyptologen Bob Brier, prövade nyligen kunskapen i praktiken. Med liket av en äldre man, som donerat sin kropp för ändamålet, gjorde de en fullständig rekonstruktion av en mumifiering. Processen består i korta drag av uttagandet av hjärnan, uttagandet av organ, balsamering samt svepning av liket i linneduk.

Wade och Brier kopierade de gamla egyptiska redskapen in i minsta detalj och skaffade till och med natron och palmvin från Egypten. Egyptierna drog faktisk ut hjärnan genom näsan, och det visade sig vara den svåraste delen av processen för de båda forskarna. För att få ut hjärnan måste de hacka den i bitar med en krok genom näsan, så att den rann ut genom näsborrarna. Därefter tog de bort alla de andra organen med undantag av hjärtat genom ett åtta till nio centimeter långt snitt i magen och tvättade liket med palmvin.

Själva balsameringen bestod i att torka ut liket med mineralet natron för att förhindra kroppens sönderfall. Forskarna lade påsar med natron inne i liket och täckte det dessutom med natron utanpå, varefter de lät det ligga i 35 dagar. Då hade mineralet sugit ut så mycket vätska att likets vikt drygt halverats. Forskarna lät nu liket ligga ytterligare några månader, och till sist band de in det i kilometervis av linneduksremsor. Enligt fornegyptisk tradition var liket nu klart att resa vidare mot återfödelsen.