Egyptolog om hålrum: "Vi kan inte utesluta en skattkammare"

Fyndet av ett enormt hålrum i Cheopspyramiden väcker begeistring i expertkretsar – trots att innehållet i rummet är okänt.

Cheopspyramiden
© Shutterstock

”Fyndet är mycket intressant. Cheopspyramiden är den mest kända av pyramiderna och trots att den är studerad i minsta detalj döljer den fortfarande hemligheter.”

Så entusiastiskt uttrycker sig Åke Engsheden, som är egyptolog vid Stockholms Universitet.

Som många andra experter med djupa kunskaper om gamla Egypten har han svårt att slita jubla efter att två forskarlag nyligen drog slutsatsen att den stora pyramiden i Giza döljer en över 30 meter långt och hittills okänt rum.

Håller mystiken vid liv

Enligt Åke Engsheden är hålrummet sannolikt en del av pyramidens konstruktion. Det ligger över Stora galleriet – en lång gång som leder till pyramidens gravkammare – och egyptologen menar att hålrummet sannolikt avleder vikt från gångens takkonstruktion.

Men det gör inte Åke Engsheden mindre begeistrad och han understryker att teorin bara är en gissning.

”Ett nyfunnet hemligt rum i den mest kända av pyramiderna håller mystiken kring det gamla Egypten vid liv”, säger han och fortsätter:

”Nu får vi rika möjligheter att fundera över vad rummet innehåller, men vi kan inte veta med säkerhet. Det är osannolikt att det gömmer sig några störa rikedomar och skatter i hålrummet. Men så länge det inte har utforskats kan vi inte utesluta det.”

Utforskning blir svår

Forskarna använde så kallad myontomografi för att hitta rummet. Med en avancerad skanner mätte de koncentrationen av myonpartiklar och det var dessa mätningar som avslöjade hålrummet.

Nästa steg blir att undersöka vad rummet innehåller. Ett förslag går ut på att borra ett litet hål in till rummet och skicka in en robot med kamera på upptäcktsfärd. Men det projektet tror Åke Engsheden inte att forskarna får tillåtelse att genomföra.

”Jag kan inte se att de egyptiska myndigheterna ge tillstånd att borra i påyramiderna. Det är för många känslor inblandade i pyramiderna hos egyptierna för att någon minister ska ge ett sådant tillstånd.”

Gåtan kräver tålamod

I stället lutar han åt flera tekniska framsteg i linje med den som hittade hålrummet från början.

”Vägen fram är naturvetenskaplig. Rummet har hittats med hjälp av en ny sorts skanning och jag tror också att nyutvecklade tekniska framsteg kommer att lösa mysteriet om vad som gömmer sig i rummet”, säger han.

Han menar därför att vi måste beväpna oss med tålamod fram tills Cheopspyramidens senaste gåta har lösts.