Shutterstock

Barnkungens grav öppnar ovanligt fönster mot det förflutna

Tutankhamuns grav hittades år 1922 av arkeologen Howard Carter. Efter hand som han arbetade sig djupare in i kamrarna uppenbarade sig tusentals dyrbara klenoder, som vittnar om kungens liv.

Under närmare 500 år begravdes Egyptens faraoner i Konungarnas dal, en dalgång utanför det som i dag är Luxor. Medan gravplundrare redan under antiken hade tömt de omkring 60 övriga gravarna på allt av värde, var Tutankhamuns grav praktiskt taget orörd när Howard Carter hittade den.

De fyra rummen var fulla av skatter. Först i april 1932, nästan ett årtionde efter upptäckten, var Carter och hans medhjälpare färdiga med arbetet att katalogisera det sista av de totalt 5 398 välbevarade föremålen.

Graven är i dag öppen för allmänheten, medan Tutankhamun och alla hans skatter år 2021 flyttades till det nyinvigda Grand Egyptian Museum i Giza utanför Kairo.

Ingången

© ullstein Bild/Ritzau Scanpix

Dörren in till graven var igenmurad

Dold under tegelstenar hittade Carter en trappa som ledde ner till en underjordisk korridor med en igenmurad dörr. Dörren var utsmyckad med hieroglyfer och sigillavtryck, som avslöjade namnet på den nästan okände faraon Tutankhamun.

Förkammaren

© Album/Ritzau Scanpix

Tronstolen slapp undan gravplundring

När Carter tog sig in i förkammaren upptäckte han att gravplundrare hade varit framme under antiken. De hade visserligen rotat runt bland allt, men lämnat kvar innehållet förbluffande intakt, däribland kungens förgyllda tronstol samt britsar med kohuvuden.

Annexet

© Album/Ritzau Scanpix

Förnödenheter följde med på färden

I annexet hittade Carter bland annat parfym och krukor med mat och rödvin. Med sig i döden fick Tutankhamun även frukter och frön som egyptierna använde för att lindra feber och smärta, sannolikt för att farao hade malaria när han dog.

Skattkammaren

© Kenneth Garrett

Mumier vittnade om familjetragedi

Den lilla skattkammaren innehöll bland annat ett förgyllt skrin med fyra så kallade kanopkärl, som innehöll kungens balsamerade organ och inälvor. I en liten kista låg mumierna av kungens två barn, båda flickor som dött vid födseln.

Gravkammaren

© Jean Soutif/Look at Sciences/SPL

Åtta kistor skyddade kungen

I gravkammaren hittade Carter Tutankhamuns sarkofag, innesluten i fyra förgyllda träkistor. Själva sarkofagen innehöll tre mumiekistor. I den innersta, som bestod av massivt guld och vägde 110 kilo, låg mumien invirad i tygremsor.