Är sfinxen äldre än pyramiderna?

Jag har hört att några forskare tror att lejonstatyn, sfinxen, i Egypten skulle vara flera tusen år äldre än pyramiderna. Stämmer det?

Sfinxen-med-pyramid-i-bakgrunden
© Shutterstock

Enligt läroböckerna byggdes den enorma statyn med lejonkropp och människoansikte, som står tillsammans med pyramiderna vid Giza i Egypten, för ungefär 4500 år sedan, det vill säga någorlunda samtidigt med pyramiderna. Den amerikanske geologen Robert Schoch har emellertid satt frågetecken för den traditionella dateringen. Han hänger sig fast vid att sfinxens kropp är kraftigt eroderad, och att erosionen har skett i ett mönster som motsvarar den inverkan långvariga regn skulle ha haft. Egypten är i och för sig inte känt för sin rikliga nederbörd, och det har landet aldrig varit, i varje fall inte under den period som det finns skriftliga vittnesbörd om. Geologer har dock kommit fram till att landet upplevde en väldigt nederbördsrik period, som sträckte sig från cirka 10000 till 3000 f Kr. På grund av erosionen menar Schoch att sfinxen måste ha byggts tidigt under den perioden, alltså långt innan den kända egyptiska civilisationen uppstod. Är detta antagande korrekt, är det inte bara Egyptens historia som måste skrivas om, utan världshistorien. Det betyder nämligen att det måste ha funnits en avancerad civilisation långt före de tidigaste stora civilisationerna vi annars räknar med. Efter att Schoch framlagt sin teori, har många geologer med erosion som specialitet dock påpekat att det finns många andra krafter som kan ha brutit ner stenen i sfinxen på samma sätt som regn. Dessutom har det funnits andra kortare regniga perioder under Egyptens historia, som även de kan ha skapat de erosionsmönster man ser i dag. Det finns med andra ord inget hållbart bevis för att sfinxen skulle vara äldre än man hittills antagit.