Dödade Hitler personligen någon människa?

Adolf Hitler orsakade många miljoner människors död, men dödade han någonsin själv någon människa?

Hitler-i-sin-bil
© Shutterstock

Så vitt man vet dödade Hitler aldrig någon under sin tid som rikskansler och Führer från 1933 till 1945. Trots att Hitlers raserianfall var legendariska, finns det inget som tyder på att han hade en våldsam natur. Tvärtom har flera källor – bland andra hans privatsekreterare Traudl Junge – framhävt att Hitler som privatperson i regel var fredlig och mycket behaglig att umgås med. Under sin tjänstgöring i den tyska armén under första världskriget kan Hitler emellertid ha dödat fiender. Han fungerade huvudsakligen som kurir men var vid fronten i flera omgångar. Det var emellertid ett skyttegravskrig, där man sällan stod öga mot öga med fienden. Så om Hitler har dödat någon, har han knappast varit medveten om det. En människa vet man emellertid med säkerhet att Hitler har dödat, nämligen sig själv. Den 30 april 1945 svalde han en cyankaliumkapsel och sköt sig därefter.