Djingis khans grav

Tog skatt med sig i graven.

Grave of Djengis Kahn

Vad säger historien?

Djingis khan och hans mongoliska härar spred skräck och rädsla med det vi i dag skulle kalla folkmord. Han lade under sig ett enormt område från Kina till Polen.

Som en följd av erövringstågen samlade khanen ofattbara rikedomar. Vad som skedde med dem vet man inte, men det är sannolikt att han fick det mesta med sig i graven. Hans gravplats skulle då också vida överträffa Tutankhamuns. Av samma anledning önskade Djingis att hans sista viloplats skulle hållas hemlig. Därför dödades de slavar som uppförde den. Efter det dödades även de soldater som dödade slavarna.

Var har man letat?

Djingis khan sägs ha önskat bli begravd på en plats som betydde något för honom. Han tillbringade mycket tid vid Burkhan Khaldun nära sin födelsestad i norra Mongoliet, så det är ett lämpligt område att börja med.

Sedan 1990-talet har flera expeditioner sökt efter graven, bland annat en japansk, som förgäves använde satellitspaning och helikoptrar.

En annan expedition ledd av amerikanen Maury Kravitz fann år 2001 totalt 40 gravplatser vid Oglogchiin Kherem, och de menar att en av dem tillhör Djingis khan.

Chans att man hittar den

Trots att flera expeditioner, däribland även en kinesisk, påstår sig ha hittat graven, är påståendena tveksamma, och då det är svårt att veta precis var man skall leta, är chansen liten.