Aztekerna slår nytt rekord i människooffer

Makabert fynd i Mexiko är hittills viktigaste arkeologiska vittnesbördet om blodig ritual.

aztec skulls

Blodet sprutade och huvuden rullade på rad, då aztekerna för cirka 500 år sedan genomförde en storstilad och makaber ritual i sitt viktigaste tempel, Templo Mayor, i Mexico City. Vid en särskild offersten i templet – där aztekernas viktigaste ceremonier ägde rum – har arkeologerna hittat 50 kranier och över 200 käkben. Enligt forskarna härrör benen från en ceremoni med människooffer, och fyndet överträffar därmed i antal alla tidigare fynd av detta slag.

Huvudena användes i ceremonier

Kranierna och benen kommer från kvinnor och män i åldern 20–35 år. Forskarna menar att offren halshöggs på offerstenen, varefter deras huvuden användes i samband med flera olika ceremonier.

Fem av kranierna var begravda under själva offerstenen, medan de andra låg i en stor hög ovanpå denna. I kranierna under stenen har man slagit stora hål i tinningarna, så att de kunde träs upp på en lång pinne och ställas ut på ett enormt trästativ – en så kallad tzompantli – bredvid Templo Mayor.

"Vissa av de 45 kranier som hittades ovanpå offerstenen hade bearbetats för att tillverka kraniemasker. Dessa gjordes dock aldrig färdiga", förklarar arkeologen Raul Barrera, som har deltagit i utgrävningen.

De många benen hittades under en omfattande restaurering av Templo Mayor, som ligger mitt i Mexico City.