Är Robin Hood en verklig person eller en myt?

Det har gjorts filmer om Robin Hood, men har han funnits i verkligheten i Sherwoodskogen?

Robin-Hood-staty
© Shutterstock

Historien om Robin Hood som vi känner den idag är påhittad. Det är dock möjligt att den har rötter i verkligheten. Under årens lopp har många försökt hitta en riktig person, som var den historiske Robin Hood. Någon sådan person finns knappast. Robin är snarare ett hopkok av flera riktiga personer. Bland dessa finns Robert Hod från York, som 1225 blev fredlös på grund av en skuld. Dessutom finns William Robehod, en fredlös från Berkshire som dömdes 1262, och Gilbert Robynhod, en rövare från Sussex, nämnd 1296. Det påtagligt snarlika namnen tyder på att Robin Hood någon gång på 1200-talet användes som ett vanligt tilläggsnamn bland dåtidens desperados. Omkring år 1300 började historien om den laglöse bågskytten och hans muntra män ta form. På den tiden var det vanligt att förbrytare höll till i skogarna, och därför placerades Robin Hood i Sherwoodskogen. Första gången han uppträder i skrift är 1377. Han dyker även upp i dåtida folkvisor, varav de äldsta är från 1400-talets mitt. Sedan dess har Robin varit en återkommande figur i böcker, filmer och TV-serier. De många versionerna av myten har bidragit till förvirringen. Ibland är Robin Hood till exempel adlig och ibland inte. Det troligaste är dock att han var fredlös. Medan det finns en liten sanning i myten om Robin, anses hans flickvän, jungfru Marion, vara till 100 procent uppdiktad. Antagligen stammar hon från en fransk medeltidshistoria om en romans mellan herden Robin och herdinnan Marion, och hon har sedan flyttats över till berättelsen om Robin Hood.