Shutterstock

Är prostitution världens äldsta yrke?

Man hör ofta att prostitution är det äldsta yrket. Stämmer det egentligen?

Man kan inte med säkerhet säga om prostitution är världens äldsta yrke, eftersom man saknar källor om de första samhällena. Prostitution är emellertid utan tvekan mycket gammal.

Till exempel vet man med säkerhet att den var utbredd i antikens Grekland, och i Pompeji har man hittat bordeller med väggmålningar som tydligt illustrerar vad som hände där.

Från djurens värld kan man kanske få svar om prostitutionens ursprung. Forskare har observerat att schimpanshonor och unga hannar erbjuder sexuella tjänster i utbyte mot beskydd eller mat.

Accepterar man detta som ett slags prostitution – och inte bara instinkthandlingar – så är prostitution äldre än människan själv.