Har Dracula verkligen existerat?

Är Dracula fria fantasier, eller finns det en förebild?

Dracula
© Shutterstock

Dracula har funnits. Han var i och för sig ingen blodsugande vampyr utan prins i Valakiet, som nu är en del av Rumänien. Egentlig hette han Vlad III, men kallades Dracula. Det är med all sannolikhet hans namn som författaren Bram Stoker har lånat till sin transsylvanske greve i boken ”Dracula” från 1897. Vlad levde mellan 1431 och 1476 och är i det närmaste nationalhjälte i sitt hemland.

Han var känd som en hård men rättvis härskare, som städade upp i det laglösa furstendömet och till och med förmådde kasta ut ockupationsmakten – ottomanerna – ur landet. Dessvärre var han även förtjust i tortyr och avrättningar och var känd för att spetsa sina fiender på pålar. Genomborringen försiggick medan offren fortfarande levde. De spändes fast och en spetsig påle drevs långsamt in mellan benen och hela vägen genom kroppen.

Det kunde ta timmar eller till och med dagar att genomborra det stackars offret. Efter spettningen ställdes pålen på en offentlig plats till avskräckande och varnande exempel för såväl ottomaner som vanliga ficktjuvar. Detta ytterst makabra tillvägagångssätt gav Dracula ytterligare ett öknamn: Tepes – Spetsaren. Det råder en viss oenighet om vad namnet ”Dracula” kommer ifrån. ”Drac” betyder djävul på rumänska, och ändelsen ”-ulea” betyder ”son av”.

Det ligger därför nära till hands att anta att Vlads öknamn var ”Djävulens son”. Emellertid blev Vlads far medlem av Drakorden år 1431, och eftersom draken var Djävulens symbol, kan tolkningen även vara mer direkt: öknamnet betyder kanske helt enkelt ”Drakens son”. Varför den irländske Stoker valde att använda just Draculas namn i sin roman vet man inte. Säkert är dock att han år 1890 lånade boken ”An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia”.

Den är skriven av William Wilkinson år 1820 och berättar bland mycket annat om Draculas bedrifter. En annan möjlighet är att Stoker hörde talas om Dracula genom vännen professor Arminius Vambery, som han flera gånger besökte i Budapest. Stoker blandade historien om Dracula med folksägner om blodsugande vampyrer och fick till en klassiker.

Det finns planer på att öppna en Draculanöjespark i Sighisoara, där Vlad III föddes, men planerna är i fara. Kritikerna tror att en park precis där skulle skada stadens gamla delar, som sedan år 1999 har funnits med på UNESCOs världsarvslista.