Buddhahuvud, begravt, arkeologi, forntidsfynd

Varför ligger forntiden begravd under jorden?

Varför är lämningar från forntiden nästan alltid begravd under markytan? Jag förstår att en stad kan vara begravd under aska från ett vulkanutbrott. Men att byggnadsverk långsamt försvinner under jorden har jag svårt att förstå.

10 december 2014

Medan en del indianstammar lät asätare ta bort spåren av sina döda, grävde européerna ned sina döda i jorden. Således är en del kulturer idag mer synliga än andra för arkeologerna.

Städer begravda i avfall

Ofta är människoskapat avfall grunden till att det förgångna ligger under marken. Städer från medeltiden är till exempel byggda på flera meter gammalt avfall, som dumpats på gatorna. Man har således bott på gamla matrester, och det som var ännu värre. Det ansamlade avfallet är grunden till att medeltida kyrkor i många städer ofta ligger flera meter under gatunivån, som långsamt har stigit runt kyrkorna.

Naturens egna krafter spelar också in, till exempel jordflykt och växter, som snabbt växer upp kring de efterlämnade monumenten för att med tiden bli till mull. På nordöstra Grönland, där det finns mycket få människor och och bara lite vind och växtlighet, finns det mycket gamla boplatser som ligger som om de nyligen lämnats.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: