Katerina Harvati, Alexandros Karakostis, Daniel Häufle/Uni. Tuebingen

Vi blev händiga för två miljoner år sedan

En muskel på insidan av tummen har genom människosläktets historia gett oss en ovärderlig fördel.

En av de egenskaper som gör människan speciell är vår tumme.

En muskel på insidan av det nedre ledet i tummen gör det möjligt för oss att böja fingret inåt så att vi kan ta ett fast grepp om exempelvis ett yxskaft. Den gör också att tummen tillsammans med pekfingret kan få till det så kallade pincettgreppet vilket är en förutsättning för att utföra finmotoriskt handarbete.

Stenyxor som hittats tillsammans med 1,75 miljoner år gamla skelett visar att även de tidigaste mänskliga arterna har haft ett bra handlag.

© Yonas Beyene et al./PNAS

Evolutionära biologer har länge ansett att detta speciella drag är avgörande för vår arts framgång. Men när det uppstod har hittills varit ett mysterium.

Nu har forskare från University of Tübingen i Tyskland hittat svaret med hjälp av 3D-skanning av fingerben från ett stort antal arter, både från Homo-släktet och från de så kallade sydaporna, som uppstod för cirka 4,5 miljoner år sedan och anses vara föregångarna för vårt släkte.

Vårt släkte har patent på greppet

Utifrån skanningarna skapade forskarna digitala rekonstruktioner av fingermuskulaturen, som kallas opponens pollicis. Sedan gjorde de datorsimuleringar av den styrka som muskeln gett upphov till.

Muskeln opponens pollicis böjer tummen inåt så att den exempelvis kan bilda ett pincettgrepp tillsammans med pekfingret. Hos schimpansen (A) är muskeln endast hälften så bred som hos människan (B).

© Katerina Harvati, Alexandros Karakostis, Daniel Häufle/Uni. Tuebingen

Resultaten visade att alla Homo-arter hade ett grepp som var lika starkt som det vi har i dag. Sydaporna hade däremot ett mycket svagare grepp, vilket kan likställas med det hos dagens schimpanser.

Det flexibla och starka greppet är alltså lika gammalt som mänskligheten, det vill säga ungefär två miljoner år.

Det flexibla greppet gjorde det möjligt för Homo erectus att tillverka avancerade jaktvapen och verktyg att dela byten med.

© CHRISTIAN JEGOU PUBLIPHOTO DIFFUSION/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Vid den tiden uppstod en av våra mest framgångsrika förfäder, Homo erectus, som spred sig i både Afrika och Asien.

Arten levde i över 1,8 miljoner år, gjorde upp eld och tillverkade avancerade stenverktyg som handyxor och knivar - troligen med god hjälp av en smidig tumme.