Cleveland Museum of Natural History / Wikimedia Commons

Superdator avslöjar: Människan trängde undan neandertalarna

Glöm plötsliga klimatförändringar och korsavel med andra arter. En superdator har räknat sig fram till orsaken till neandertalarnas slut.

Mystiken har i åratal omgärdat neandertalarnas försvinnande. De levde i Europa och Asien i 300 000 år, men för 43–38 000 år sedan dog arten snabbt ut. Forskare har i många år spekulerat kring vad som blev deras död. Var det klimatförändringar, sjukdom, avel eller krig med andra arter?

Nu tror sig klimatforskaren Axel Timmermann att med hjälp av en superdator ha hittat bevis för vad det var som slog den sista spiken i neandertalarnas likkista.

Slutsatsen är tydlig: Neandertalarnas plötsliga undergång kan inte förklaras utan att inkludera samspelet med den moderna människan, Homo sapiens, som lämnade Afrika för omkring 50 000 år sedan.

När Homo sapiens spreds, pressades neandertalarna tillbaka. Axel Timmermanns datorberäkningar tecknar en bild av befolkningsutvecklingen i Europa för 73 000–38 000 år sedan.

© Axel Timmermann / Center for Climate Physics / Pusan National University

Modell visar arternas utbredning

Superdatorn Aleph på Pusan National University i Sydkorea matades med flera tusen kodrader med information om dåtidens klimat och miljö, som kan ha påverkat livsvillkoren under neandertalarnas sista tid – exempelvis temperatur, nederbörd och vegetation.

Med hjälp av avancerade simuleringar skapade Aleph en modell som visar hur förändringarna har drivit den ökade kontakten mellan de två arterna, baserad på information om de områden där resurser som föda fanns tillgängliga. I modellen parar sig en liten del av två befolkningsgrupperna också med varandra, vilket skedde i verkligheten.

Genom att vrida på parametrarna och korsreferera modellen med arkeologiska, paleo-antropologiska och genetiska spår efter neandertalarna kan Axel Timmermann se att även med de plötsliga klimatförändringarna skulle neandertalarna ändå ha gott om levnadsområden.

Dessutom försvinner inte arten till följd av en realistisk nivå av korsavel med Homo sapiens i modellen.

Neandertalarna konkurrerades ut

Neandertalarna överlevde hårdare, tidigare istidsliknande perioder och samexisterade utan problem med Homo sapiens i cirka 10 000 år. Därför kan varken enbart klimat eller människans intåg förklara neandertalarnas undergång.

Modellens bästa lösning på gåtan är att det var kombinationen av knappa resurser och hård konkurrens som ledde till artens död.

Den enda möjliga orsaken till neandertalarnas undergång är om Homo sapiens i modellen har exempelvis markant bättre jakttekniker, motståndskraft mot sjukdom och högre fortplantningsförmåga.

Det är första gången som en superdator har använts till att analysera neandertalarnas undergång. Forskaren bakom ska nu förfina modellen.

Nyckeln till vår framgång växte fram gradvis

Vår kreativitet, samarbetsförmåga och språkliga förmåga gjorde oss till världens härskare. Många av dessa förmågor uppstod redan hos våra förfäder.