Shutterstock

Stonehenge var en grav för människor utifrån

Det mytiska monumenten har avslöjat ännu en hemlighet som lär oss mer om hur forntidens britter levde.

Den 5 000 år gamla, ikoniska stensättningen Stonehenge i England har berövats ännu en hemlighet.

Nära de stora stenblocken har arkeologer tidigare hittat rester av kremerade lik som är lika gamla, och det har gett en hypotes om att monumentet har rests för att hedra de döda.

Ingen har vetat vem de brända benen har tillhört, men det har nu retts ut med nya analyser av engelska arkeologer.

En resa på 220 kilometer

Ben- och kranierester som hittats härrör från människor som levde 200 kilometer från Stonehenge, i Preseli Hills i Wales .

Ben- och kranierester som hittats härrör från människor som
levde 200 kilometer från Stonehenge, i Preseli Hills i Wales .

Liken har bränts innan benen begravdes, och därför går det inte att utvinna något användbart dna ur dem. I stället jämförde forskarna olika versioner, så kallade isotoper, av grundämnet strontium.

Proportionen av de olika strontiumisotoperna varierar med platsen, och därför bär vi alla runt på ett fingeravtryck, som visar var vi har vistats de senaste tio åren.

©

Analyserna av benen avslöjade att tio av de 25 begravda personerna med stor sannolikhet härrör från Preseli Hills i västra Wales, 220 kilometer från
Stonehenge.

De resterande 15 är från området precis omkring Stonehenge. De nya resultaten visar i vilken utsträckning människor på de brittiska öarna rörde sig i landet för 5000 år sedan.